TERMOGRADING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Dodatni radovi na izmještanju korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 13.8.2015. 1.860.974,50 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Proizvodnja, transport, separacija i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2015.god. Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 27.10.2015. 338.600,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje na sistemu dopreme uglja Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 19.11.2015. 69.840,00 SG 93/15