BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija cesta TK Javna nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalne ceste R-465a Kerep-Zelinja (granica FBiH), dionica od st. km 8+700 do st. 9+700 km L= 1000 m Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 2.7.2015. 252.317,42 SG 55/15
Opština Modriča Lot 7- Asfaltiranje gradske ulice ukupne dužine 105 metara i širine 4 metra Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 11.000,50 SG 70/15
Opština Modriča Lot 8 - Asfaltiranje lokalnog puta L1=250 metara, širina 3 metra i L2=200 metara, širina 2,5 metra Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 29.540,00 SG 70/15
Opština Modriča Lot 9- Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 300 metara i širine 3,5 metara Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 25.987,50 SG 70/15
Opština Odžak Rekonstrukcija kanalizacionog sustava u ulici Redže Porobića u gradu Odžaku-oborinska kanalizacija I faza Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 1.6.2015. 238.802,75 SG 77/15
Brčko Distrikt BiH Predmet javne nabavke je nabavka radova na izgradnji potpornog zida i požarnog puta iza objekta JU Deveta OŠ Maoča Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 14.9.2015. 52.437,38 SG 79/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2 - Asfaltiranje puta u naselju ?ornica, MZ Gornja Slatina, opština Šamac Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 57.076,00 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3 - Asfaltiranje puteva u MZ Blaževac i MZ Turići i G. Tramošnjica, opština Pelagićevo. Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 99.200,00 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 4 - Asfaltiranje puta u naselju Čardak, opština Modriča. Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 42.894,00 SG 82/15
Brčko Distrikt BiH Lot 18- Nastavak zamjene kolovoznog zastora u ulici Donja Brka II faza Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 30.461,00 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 39- Izgradnja pješačke staze u Gorikčićima MZ Boće Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 9.643,00 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 45- Asfaltiranje ulice prema Sarajlić Safetu MZ Brka Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 37.588,78 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 72- Završetak asfaltiranja puta Parići, MZ Gorice Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 10.312,75 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 74- Nastavak rekonstrukcije asfaltnog puta od Šukovice prema Donjem Vukšiću Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 38.661,00 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 78- Asfaltiranje puta Tikvići - Rogzan, MZ Ulice Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 23.9.2015. 12.361,25 SG 84/15