MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka reduktora elektromotornog točka kat.br. 75132-2405010-10 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 7.12.2015. 155.100,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Levoksin (hidrazin -hidrat) N2H4 x H2O 15% Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 7.12.2015. 28.475,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Natrijum hipohlorit NaOCl + H2O Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 7.12.2015. 7.923,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka elektromaterijala i rezervnih dijelova Otvoreni Romax-trade Srbija 9.12.2015. 350.000,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila RJ Rudnik Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 9.11.2015. 40.000,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 9.11.2015. 600.000,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.11.2015. 95.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Nabavka flokulanta za obradu karbonatnog mulja Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 11.11.2015. 4.410,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 12.11.2015. 72.417,00 SG 99/15