MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka sumporne kiseline Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 17.700,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka usluga na pakovanju radnih kola mlinskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 30.6.2015. 149.400,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka usluga na mašinskom održavanju turbinske sale i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 30.6.2015. 270.000,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka usluga na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 30.6.2015. 275.000,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka usluga na sanaciji cijevnog sistema kotla Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 30.6.2015. 60.000,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka personalnih računara Otvoreni Sony & computers d.o.o. Bijeljina 30.6.2015. 70.950,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka štampača,multifunkcionalnih uređaja, skenera i UPS uređaja Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 30.6.2015. 53.780,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka elektro rezervnih dijelova Otvoreni MEDALJON PROMET d.o.o. Bijeljina 30.6.2015. 80.000,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge održavanja čistoće postrojenja i objekata RiTE Ugljevik Otvoreni Bors-preporod d.o.o. Bijeljina 1.7.2015. 400.000,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Zamjena ormara elektro instalacija u GPO-u Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 1.7.2015. 14.725,32 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka novog terenskog voyila 4x4 BMB (3 kom) Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 1.7.2015. 74.790,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka materijala za zavarivanje za RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 12.7.2015. 20.506,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka materijala za zavarivanje za RJ TE Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 13.7.2015. 32.594,80 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja drugog dijela skladišta za metalni, elektrootpadni materijal i ostale sekundarne sirovine na PK B. Selo Otvoreni TEHNO INŽINJERING d.o.o. Ugljevik 12.7.2015. 248.805,20 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka prerađevina od voća i povrća Otvoreni STATIONERY d.o.o. Tuzla 12.7.2015. 78.705,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka elektronskih komponenti i sklopova za RJ Rudnik Otvoreni Romax-trade Srbija 17.7.2015. 59.497,50 SG 66/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 2.8.2015. 100.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja puta Rudnik- Mezgraja Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 2.8.2015. 948.315,97 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu kOMATSU Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 2.8.2015. 600.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Caterpillar Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 2.8.2015. 500.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na termoizolaterskim poslovima u tekućem održavanju Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 10.8.2015. 69.750,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za reduktore Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 11.8.2015. 99.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 11.8.2015. 37.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka pumpe rezervoara sa e.m. i postoljem Otvoreni EMT elektro inžinjering d.o.o. Brčko 12.8.2015. 11.772,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka ljetnih radnih odijela Otvoreni 6. NOVEMBAR d.o.o. Zvornik 16.8.2015. 144.143,00 SG 74/15