MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Nabavka usluga na remontu mlinskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 2.5.2015. 200.000,00 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka cijevi za cijevni sistem kotlovskog postrojenja Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 2.5.2015. 199.520,00 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge servisiranja 6KV elektromotora u remontu Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 3.5.2015. 89.900,00 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavaka usluga na rekonstrukciji bazena za pretakanje tečnih hemikalija i odmjernih posuda sa cjevovodima Otvoreni TEHNIKA KB Srbija 3.5.2015. 197.411,70 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Remont električnih mašina dampera BELAZ Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 3.5.2015. 80.000,00 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Zamjena cijevnog sistema -ložišta Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 27.4.2015. 89.900,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 22/15 Usluga izrade dopunskog rudarskog projekta transporta i odlaganja- deponovanje šljake, pepela i gipsa TE Ugljevik i na PK Bogutovo Selo - Ugljevik Otvoreni Institut za rudarstvo i metalurgiju Srbija 3.5.2015. 118.900,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka perforiranih limova Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 13.848,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka konusno tanjirastog para Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 4.782,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka kompenzatora Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 17.602,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavak radnog kola ventilatora Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 2.690,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5 - Nabavka rezervnih dijelova za transportere Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 34.000,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka vodećih rolni, lanačanika i lanaca Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.5.2015. 44.838,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ležajeva Otvoreni Timko d.o.o. Brčko 20.7.2015. 90.000,00 SG 59/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na izradi enterijera restorana, sanitarnog čvora i opremanja namještajem, sanitarnom i audio opremom Otvoreni FINALPROM d.o.o. Bijeljina 20.7.2015. 327.918,22 SG 59/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova za putnu mehanizaciju Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 30.6.2015. 20.000,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka autoelektrike -anlasera i alternatora Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 30.6.2015. 20.000,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mlijeka i mliječnih prerađevina Otvoreni DRINA -PROMET d.o.o. Zvornik 30.6.2015. 170.170,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema Otvoreni LIVONA d.o.o. Srbija 30.6.2015. 46.423,58 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka dijelova za klima uređaje Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 30.6.2015. 20.000,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i ugradnja plastenika Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.6.2015. 132.000,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Vatrostalni materijali (opeke) Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 30.6.2015. 60.212,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Vatrostalni materijal (brašno, betoni) Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 30.6.2015. 103.380,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka hlorovodonične kiseline Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 83.600,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka natrijum hidroksida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 207.200,00 SG 63/15