BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Sukcesivna isporuka mobilnih uređaja proizvođača Samsung Pregovarački Samsung Electronics Austria GmbH Austrija 17.3.2015. 5.000.000,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje bankarskih usluga Pregovarački NLB Banka d.d. Tuzla 29.1.2015. 20.000,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka bankarskih usluga Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 3.3.2015. 80.000,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1 - Fiksni bežični telefoni (DECT) Otvoreni SIMCO d.o.o. Sarajevo 25.2.2015. 487.358,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2 - Fiksni bežični telefoni (DECT) dvije slušalice Otvoreni SIMCO d.o.o. Sarajevo 25.2.2015. 175.500,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo ADSL BEŽIČNI MODEMI Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 18.3.2015. 2.019.600,00 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga čišćenja, obezbjeđenja i održavanja poslovnih prostorija u poslovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva br. 20 Pregovarački Servis uslužnih djelatnosti d.o.o. Sarajevo 2.3.2015. 26.709,84 SG 28/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka HW I SW opreme te izvršenje usluga instalacije i integracije sistema u čeitiri faze Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Bulb d.o.o. Sarajevo, Hrvatska 6.4.2015. 2.693.358,00 SG 32/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup medijskog prostora na RTV Vogošća Pregovarački RTV Vogošća Vogošća 8.4.2015. 6.496,00 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja Pregovarački Max media d.o.o. Sarajevo 29.4.2015. 36.065,45 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja Pregovarački Islamska zajednica BiH Sarajevo 5.4.2015. 2.600,00 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno - propagandnih usluga Pregovarački CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.4.2015. 14.400,00 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga zakupa medijskog web prostora na portalu Radiosarajevo Pregovarački Zid d.o.o. Sarajevo 29.4.2015. 12.979,50 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački B 40 društvo za usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo 14.4.2015. 19.500,00 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1- Nabavka tablet računara Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 607.500,00 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka handy drive/walk test mjerne opreme Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 9.4.2015. 82.144,86 SG 37/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka/zakup prostora za internet oglašavanje na portalu ekskluziva.ba Pregovarački OR World media Sarajevo 11.5.2015. 17.500,00 SG 39/15