MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka legiranih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 300.000,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 39.770,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5 - Nabavka čeličnih gredica za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 100.000,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka okruglih i šestougaonih čelika za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 15.000,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na zamjeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 15.4.2015. 265.870,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na zamjeni cijevnih zavješenja na ŠPP-e Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 15.4.2015. 400.000,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na izradi i zamjeni kanala ugljenog praha Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 15.4.2015. 198.280,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka potrošnog materijala za potrebe remonta Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 15.4.2015. 31.642,20 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na građevinskim poslovima u remontu Otvoreni Intertrans d.o.o. Ugljevik 15.4.2015. 97.832,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na zamjeni kanala dimnih plinova i kompenzatora i njihovih izolacija Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 15.4.2015. 350.000,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta turbine Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 19.4.2015. 248.200,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Nabavka usluga remontnih održavanja maš. pomoćnih objekata Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 19.4.2015. 54.080,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Nabavka usluga remontnih održavanja maš. transportnih sistema Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 19.4.2015. 54.050,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Nabavka usluga remontnih odrđavanja maš. turbine i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 19.4.2015. 108.900,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka usluga remontnih održavanja armature Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 20.4.2015. 37.800,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5- Nabavka usluga remontnih održavanja maš. cijevnog sistema Otvoreni IMS industrija montaža d.o.o. Brčko 20.4.2015. 38.700,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6- Nabavka usluga remontnih održavanja maš.kotlovske opreme Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 20.4.2015. 54.600,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga čišćenja kotla ručno i pjeskarenjem Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.4.2015. 98.970,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka usluga na remontu dodavača i dozatora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 26.4.2015. 40.000,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Nabavka čelika i limova za kotlovsko postrojenje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 26.4.2015. 49.470,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Nabavka usluga na remontu ventilatora dimnih plinova Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 27.4.2015. 80.000,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Nabavka usluga mašinskih radova na elektro filterima Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 27.4.2015. 80.000,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5- Nabavka usluga na remontu ventilatora hladnog gasa Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 27.4.2015. 90.000,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Dodatni radovi na rekonstrukciji kuhinjskog bloka, skladišta, hladnjače i sanitarnog čvora Pregovarački FINALPROM d.o.o. Bijeljina 27.4.2015. 107.944,00 SG 43/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na dogradnji kuhinje i magacina na postojeći restoran TE Otvoreni Jokić Invest d.o.o. Zvornik 4.4.2015. 267.155,51 SG 43/15