INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 69 - Filgrastim rastvor za injekciju 300 mcg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 95.042,40 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 71 - Pegfilgrastim rastvor za injekciju 6 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 221.475,40 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 82 - Ibandronska kiselina koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 43.200,00 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 83 - Zoledronska kiselina koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 160.466,40 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2 - Insulin lispro, 100i.j./ml, 3ml, rastvor za injekciju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 11.8.2015. 40.982,50 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7 - Insulin lispro, 100i.j/ml, 3ml, suspenzija za injekciju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 11.8.2015. 283.725,00 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 15 - Aplikator za injiciranje insulina (za aplikaciju insulina pod ATC kodom: A10AB04 - insulin lispro 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 11.8.2015. 55.000,00 SG 72/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 625mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 16.800,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42 - Meropenem inj. 500mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 65.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43 - Meropenem inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 214.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61 - Klindamicin inj. 300mg/2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 57.800,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84 - Vankomicin inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 110.250,00 SG 82/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9 - Feri oksid saharat, inj. 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 27.10.2015. 284.970,00 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 16- Dezinfekciona sredstva - Za dezinfekciju kože i sluzokože prije i poslije jednostavnih i složenih hirurških intervencija, širok spektar antimikrobnog djelovanja Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.11.2015. 18.592,00 SG 91/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10- Gemicitabin, inf. 200 mg i 1000 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 222.050,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11- Kapecitabin, tbl. 150 mg i 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 251.472,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27- Eksemestan, tbl. 25 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 92.400,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55- Vinblastin, inj. 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 8.917,50 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10- ICD - VR za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa mogućnošću promjene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode + HV elektroda (aktivna/pasivna) + uvodnik Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 27.11.2015. 106.190,00 SG 97/15