BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka/zakup medijskog prostora na TV PINK Pregovarački Pink BH Company d.o.o Sarajevo 5.12.2014. 118.998,00 Službeni glasnik BiH 101/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Monitoring i pomoćna oprema Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 4.12.2014. 79.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka tablet računara Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2014. 200.900,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje postojeće 2G radio pristupne mreže na području FBiH u 2014. godini u mreži BH Mobile Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 29.12.2014. 2.635.979,04 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka novoproizvedenih putničkih motornih vozila Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2014. 45.200,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Unapređenje Cloud management platforme Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014 629.200,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Dizel elektični agregati za potrebe u objektima BH Telecoma Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.12.2014. 85.333,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka 3G/2G home gateway Otvoreni Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 15.12.2014. 226.876,28 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga tehnološkog upgradea cjelokupnog medijacijskog sistema i funkcionalne dorade medijacije mobilne telefonije Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 29.12.2014. 2.448.463,51 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge proširenja postojećeg monitoring management sistema sa funkcionalnošću upravljanja performansama Pregovarački Nokia Siemens Networks d.o.o., Nokia Siemens Networks Oy Sarajevo, Finska 31.12.2014. 2.262.845,71 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1- Laptop tip 1 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014. 227.600,00 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2- Laptop tip 2 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 23.12.2014. 232.500,00 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka digitalni band i subband selektivni 2G/3G/4G mikro ripiteri Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 9.1.2015. 425.784,19 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Unapređenje Sapca u 2014 godini i unapređenje HSSS Wlan Core BH Mobile Pregovarački Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o., Ericsson Nikola Tesla d.d. Sarajevo, Hrvatska 30.12.2014. 790.000,00 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Licence i usluge migracije na AMS i APC cluster servere Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 177.039,00 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile Pregovarački FITNET-ONLINE d.o.o. Mostar 26.1.2015. 1.750.155,64 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački Samostalna djelatnost Nina Badrić Hrvatska 8.1.2015. 19.558,30 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Bankarske usluge Pregovarački UNION BANKA d.d. Sarajevo 23.1.2015. 8.000,00 SG 17/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge prenosa podataka fajl-transferom po osnovu naplaćenih računa za pružene TK-usluge Pregovarački UNION BANKA d.d. Sarajevo 27.1.2015. 10.000,00 SG 17/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Mobilni uređaji proizvođača Alcatel Pregovarački MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 5.000.000,00 SG 17/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mobilnih uređaja proizvođača LG Pregovarački Stanić Trade d.o.o. Sarajevo 27.1.2015. 5.000.000,00 SG 20/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Sukcesivna isporuka mobilnih uređaja HTC Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.2.2015. 5.000.000,00 SG 20/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Sukcesivna isporuka mobilnih uređaja ZTE Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.2.2015. 700.000,00 SG 20/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka naknadnih radova Pregovarački ZZ GROS-COMP Hadžići 27.2.2015. 7.924,82 SG 24/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački Rukometni Savez Bosne i Hercegovine Sarajevo 12.3.2015. 200.000,00 SG 24/15