MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka zimskih radnih odijela Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.12.2014. 133.800,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 47/14-P1 Nabavka dijelova za vodene duvače Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.10.2014. 60.253,90 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 61/14-P1 Izgradnja solarne elektrane 250 KW Otvoreni ETMax d.o.o. Banja Luka 8.12.2014. 563.000,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 132/14 Nabavka hidromotora transporta 65489140 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 39.000,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 90/14-P1 Nabavka lanaca sa papučama cat D8R-II kat. br. 8E-7696 kom. 6 Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 5.2.2015. 71.100,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 114/14/P1 Nabavka ribe i ribljih prerađevina Otvoreni Lalo i Laćo d.o.o. Bijeljina 29.1.2015. 94.880,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 126/14 Nabavka ventilatora hladnog gasa Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 4.2.2015. 1.395.500,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka inhibitora korozije čelika i kamenca Otvoreni HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 26.2.2015. 100.092,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 23/14 Nabavka viljuškara nosivosti 5 tona Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 26.2.2015. 99.700,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka namještaja za RJ Rudnik Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 19.2.2015. 28.702,20 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Nabavka namještaja za službu ishrane radnika Otvoreni GRIN PROJEKT d.o.o. Sarajevo 5.3.2015. 24.804,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izrada skladišta čvrstog otpada Otvoreni INTER TRANS d.o.o., TEHNO INŽINJERING d.o.o. Ugljevik 18.2.2015. 178.200,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Servisiranje niskonaponskih AC elektromotora Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.3.2015. 60.000,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Popravka KV elektromotora Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.3.2015. 12.460,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Servisiranje istosmjernih elektromotora Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.3.2015. 20.000,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka habajućih dijelova za rudarsku mehanizaciju Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 27.3.2015. 105.000,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka bagera Otvoreni TEIKOM d.o.o. Srbija 27.3.2015. 6.749.569,33 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge popravke generatorskog prekidača Pregovarački ABB d.o.o. Hrvatska 5.2.2015. 29.450,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga izrade glavnog rudarskog projekta , tehničkih projekata na PK Ugljevik Istok Otvoreni Rudarski institut d.d., Centar za površinsku ekploataciju d.o.o. Tuzla, Srbija 18.2.2015. 436.000,00 SG 36/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i ugradnja pogonske i povratne stanice transportera sa gumenom trakom Otvoreni Collonia d.o.o. Brčko 18.2.2015. 2.196.230,00 SG 37/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge AKZ-a Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 9.4.2015. 95.856,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 6/15 Nabavka usluge zamjene dijela bunkera uglja Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 14.4.2015. 100.000,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka repromaterijala za potrebe remonta Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 14.4.2015. 43.038,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka crnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 100.000,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka manganskih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.4.2015. 41.650,00 SG 39/15