INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 88 - Kolistin inj. 2 M.I.J. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.7.2015. 86.040,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 91 - Linezolid infuziona otopina 2mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.7.2015. 37.880,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 92 - Linezolid film tabl. 600mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.7.2015. 3.550,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 96 - Flukonazol otopina za infuziju 2mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.7.2015. 65.400,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 111 - Aciklovir inj. 250mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.7.2015. 110.960,00 SG 63/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 19 - Eritropoetin alfa 2.000 i.j. (ATC: B03XA01) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.7.2015. 149.856,00 SG 68/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 22 - Dalteparin, rastvor za injekcije 5.000 i 2500 i.j./2ml (ATC: B01AB04) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.7.2015. 113.277,53 SG 68/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1 - Ondansetron film tablete 4 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 3.232,31 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2 - Ondansetron film tablete 8 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 5.719,06 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3 - Ondansetron rastvor za injekciju 4 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 3.394,23 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4 - Ondansetron rastvor za injekciju 8 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 11.827,24 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 11 - Vorikonazol prašak za rastvor za infuziju 200 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 17.262,10 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 12 - Vorikonazol tablete 200 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 6.202,78 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 22 - Dakarbazin prašak za rastvor za injekciju 200 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 318.890,63 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27 - Kladribin rastvor za injekciju 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 39.190,14 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 31 - 5-fluorouracil koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 258.687,71 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 32 - Gemcitabin prašak za rastvor za injekciju/ infuziju 200 mg 1 g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 187.872,00 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 33 - Kapecitabin film tablete 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 269.575,02 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 39 - Docetaksel koncentrat za rastvor za infuziju 80 mg 20 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 126.366,59 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 44 - Epirubicin prašak za rastvor za injekciju 10 mg 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 47.224,08 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 46 - Mitoksantron koncentrat za rastvor za infuziju 20 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 267.664,80 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 51 - Oksaliplatin prašak za rastvor za infuziju 100 mg 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 135.148,80 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 55 - Imatinib film tablete 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 217.449,03 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 64 - Leuprorelin implantat 3,6 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 29.546,60 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 65 - Leuprorelin implantat5,0 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 12.8.2015. 48.751,38 SG 70/15