MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Servisni radovi na sigurnosnom napajanju 220V DC i 220V AC i radovi na njegovom nadzornom sistemu SCADA Pregovarački KONČAR Elektronika i informatika d.d. Zagreb Hrvatska 28.11.2014. 44.255,54 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 119/14-P1 Nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni PZ Povrtlarstvo Bijeljina 12.1.2015. 160.090,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 129/14 Nabavka pumpe za izbacivanje mulja i čvrstih čestica Otvoreni Gumel pumpe d.o.o. Srbija 19.1.2015. 113.295,36 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Servisiranje vozila Peugeot Otvoreni Auto IN d.o.o. Brčko 29.1.2015. 50.000,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Usluga servisiranja ostalih putničkih vozila Otvoreni Auto IN d.o.o. Brčko 29.1.2015. 24.000,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka crnih limova Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 24.2.2015. 256.920,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka čeličnih gredica Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 24.2.2015. 319.600,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka okruglih i šestougaonih čelika Otvoreni Uniflex d.o.o. Ugljevik 24.2.2015. 27.664,60 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka obojenih metala Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.2.2015. 71.118,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5 - Nabavka čeličnih cijevi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 13.3.2015. 87.740,40 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka proizvoda crne i obojene metalurgije za RJ RUDNIK Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 13.3.2015. 27.714,43 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 135/14 Izgradnja prelivnog kanala na velikom zapadnom odlagalištu u zoni industrijskog kruga RJ Rudnik Otvoreni DMS Company Srednja Čađavica d.o.o. Bijeljina 30.1.2015. 470.000,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Sanacija tablastih zatvarača i kolektora u RJ Rudnik Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 2.2.2015. 484.236,46 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Špedicijske usluge Otvoreni Jelix d.o.o. Bijeljina 2.2.2015. 80.000,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hladnjaka hidrauličnog ulja za PC-3000 kat.br. 95019940 kom. 2 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 59.800,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga poboljšanja fizičko-hemijskih osobina uljnopapirne izolacije transformatora radne pobude 1TU, dopreme uglja TNO7 i otpreme šljake i pepela TNO8 Otvoreni VIMAP d.o.o. Srbija 2.2.2015. 24.936,83 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Popravka VN elektro motora dimnog ventilatora tip-A030 2-21-39-16 Y1 6000V Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 24.12.2014. 69.200,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja sistema za snabdijevanje RJ Rudnik toplotnom energijom Otvoreni IZO EKOMONT d.o.o., EKO-EURO TIM, TERMOELEKTRO d.o.o. Vlasenica, Banja Luka, Brčko 11.2.2015. 1.918.423,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja sistema za snabdijevanje RJ Rudnik toplotnom energijom Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o., Rafinerija ulja Modriča Banja Luka, Modriča 16.1.2015. 1.883.513,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Zupčasta uljna pumpa horizontalne izvedbe sa trofaznim elektromotorom ( 380V; 50Hz) Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 5.840,84 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Pumpa za doziranje ferosulfata Otvoreni GANGES INTERNACIONAL, Ganges d.o.o. Srbija, Doboj 16.1.2015. 15.238,18 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Analizator za analizu rotirajućih mašina sa programom za analizu, prikaz rezultata i izradu izvještaja Otvoreni TRC PRO d.o.o. Petrovaradin Srbija 21.1.2015. 55.475,15 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Električna dizalica, nosivost 500kg, visina dizanja 20m, brzina 6m/min, dužina lanca 20 m, snaga 120kw Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 2.809,97 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5- Ručna lančana dizalica sa integralnim kolicima male visine na sopstveni pogon Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 16.1.2015. 8.606,74 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6- Centrifugalni ventilator sa sopstvenim postoljem, regulacionom klapnom, kompenzatorom i elektromotorom (380V: 50HZ) Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 8.1.2015. 4.200,00 SG 30/15