MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Asfaltiranje puta do vage u RJ RUDNIK Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 5.11.2014. 339.638,53 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka habajućih elemenata na mehanizaciji Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 3.11.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka materijala za potrebe toplifikacije Ugljevika Otvoreni IZO EKOMONT d.o.o. Obrenovac 7.11.2014. 453.105,87 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka brašna i prerađevina od braŠna Otvoreni Žitopromet a.d. Bijeljina 4.11.2014. 94.360,00 Službeni glasnik BiH 92/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka štil cilindra za pc-3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 11.11.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 92/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dodatnih radova na asfaltiranju parkinga pored magistralnog puta Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 14.11.2014. 9.362,40 Službeni glasnik BiH 92/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge remonta dizel motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 11.11.2014. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta komponenti dizel motora Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 11.11.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 1: Reduktor transporta cat 325 c, kat. br. 191-26820 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 80.468,24 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 2: Pretvarač obrtnog momenta, kat.br. 151-2709 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 62.183,86 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 3: Dizel motor 3126 cat 325c, kat. br. Ca20r1904 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 41.188,20 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 4: Turbina za motor cummins k38 hc52, kat.br. 3803013 Otvoreni Cummins RepSerp d.o.o. Prijedor Prijedor 18.11.2014. 5.950,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavak IT infrastrukture za SAP poslovno okruženje za potrebe RiTE Ugljevik Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 19.11.2014. 939.595,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik PP 16/14 Nabavka dodatnih radova na izgradnji skladišta za metalni elektrootpadni materijal i ostale sekundarne sirovine na PK Bog.Selo Pregovarački TEHNO INŽINJERING d.o.o. Ugljevik 26.11.2014. 15.571,20 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga licenciranja softvera microsoft enterprise sub- scription agreement Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 19.11.2014. 434.703,87 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge remonta hidrauličnih komponenti za bagere Otvoreni Uniflex d.o.o. Ugljevik 3.12.2014. 639.320,40 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja servisnog objekta za održavanje transportne mehanizacije Otvoreni Enikon-Gradnja d.o.o. Zvornik 9.12.2014. 1.882.337,07 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Univerzalna cijevna skela bez drvene podloge tip-imt 1569.00.000 ili ekvivalent (prilog specifikacija za komplet od 500m2) Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 3.12.2014. 31.267,68 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Montažna aluminijumska skela visine H-12mm, din 4422 nosivost 200kg/m2, skela je pokretna i sastoji se iz pet segmenata A+B+C+D+E Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 3.12.2014. 9.420,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka odlivaka za potrebe drobilane u RJ Rudnik Otvoreni MON AMIE Livnica DREAM d.o.o. Banja Luka 29.12.2014. 19.560,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova za Parnaby postrojenja u RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.12.2014. 23.178,22 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na biološkoj rekultivaciji Otvoreni Usluge d.o.o. Ugljevik Ugljevik 9.12.2014. 618.128,35 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavak inhibitora korozije i bakra Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 26.2.2015. 31.589,40 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavak organskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 86.463,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 23.895,20 SG 20/15