BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga zakupa medijskog prostora Pregovarački Deni - company d.o.o. Brčko 1.9.2014. 53.200,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje reklamno-propagandnih usluga Pregovarački JU Sarajevski ratni teatar SARTR Sarajevo 19.8.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga održavanja aplikacije za NTS billing Pregovarački BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 59.900,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje reklamno-propagandnih usluga Pregovarački Konjički klub Jedinstvo Bihać 11.8.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup oglasnog prostora u programu Radija Studio D Pregovarački Primat Plus d.o.o. Srebrenik 13.8.2014. 8.457,60 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga putem zakupa medijskog prostora na RTV USK Pregovarački JP RTV Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać 11.8.2014. 13.680,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge zakupa oglasnog prostora u programu Radija NES Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 11.8.2014. 12.440,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje reklamno - propagandnih usluga Pregovarački Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo 28.8.2014. 7.950,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Gartner licence Otvoreni CALISTO d.o.o. Zagreb Hrvatska 28.8.2014. 78.428,78 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje postojeće 2G/3G radio pristupne mreže Otvoreni Grupa ponuđača: Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo, NSN Finska Sarajevo, Finska 8.9.2014. 5.244.674,21 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge tokom održavanja Tuzla film festivala Pregovarački UG Tvornica Magije MF Tuzla 10.9.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Sprinkler sistem za gašenje požara Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 108.021,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge putem zakupa medijskog web prostora Pregovarački Centar za informartivnu dekomintanaciju mladih Banja Luka 2.9.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Dogradnja i unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring servera i mreže Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 544.815,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno-propagandne usluge Pregovarački Udruženje boraca Krajine 1992-95 Prijedor 19.9.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup oglasnog prostora na portalu radiosarajevo.ba Pregovarački Zid d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 19.600,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka motornog goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 6.6.2014. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga cateringa povodom Svečane Akademije za Dan BH Telecoma Pregovarački Complex d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo 2G/3G bazne stanice za zamjenu devastirane opreme na poplavljenim lokacijama Pregovarački Grupa ponuđača: Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Zagreb, Sarajevo 25.8.2014. 229.910,23 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge povodom održavanja koncerta 2 Cellos Pregovarački Obrt Primera Mostar Mostar 12.8.2014. 14.990,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka SAP licenci Otvoreni SAP WEST BALKANAS d.o.o. Srbija 29.8.2014. 138.967,19 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga zdravstvene zaštite Pregovarački ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 2.9.2014. 99.759,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo SET TOP BOX uređaji Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 29.9.2014. 3.979.500,00 Službeni glasnik BiH 79/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga naplate računa za pružene TK usluge za fizička lica Pregovarački BOSNA BANK INTERNATIONAL Sarajevo 26.9.2014. 32.080,00 Službeni glasnik BiH 79/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u magazinima Gusto i Magazine Pregovarački Oxygen d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 80/14