MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i ugradnja spiralnih usmjerivača - čistača transportnih traka Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 22.9.2014. 198.370,00 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na rekonstrukciji kuhinjskog bloka, skladišta, hladnjače i sanitarnog čvora Otvoreni FINALPROM d.o.o. Bijeljina 15.9.2014. 545.901,75 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka akumulatora Otvoreni GRIOS d.o.o. Hrvatska 8.9.2014. 24.169,04 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Sanacija platoa industrijskog kruga Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 9.9.2014. 88.722,50 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Caterpillar Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 470.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka alata Otvoreni Inter tools impuls d.o.o. Zemun Srbija 11.9.2014. 64.988,32 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rovokopača točkaša Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 29.9.2014. 345.134,14 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kašike za bager PC-1250 7m3 Otvoreni ELCOM KOMERC d.o.o. Zvornik 26.9.2014. 76.610,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju RJ Termoelektrana Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 26.9.2014. 1.360.503,30 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Mašina za pranje posuđa sa deparatorom (automatskim) i komplet ulazno-izlaznih stolova i visećom tuš slavinom snage 23,5KW Otvoreni REMA TRADE d.o.o. Laktaši 29.9.2014. 36.200,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Mašina za pranje posuđa sa deparatorom (automatskim) i komplet ulazno-izlaznih stolova i visećom tuš slavinom snage 6KW-max 9kW Otvoreni REMA TRADE d.o.o. Laktaši 29.9.2014. 6.470,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka fero sulfata Otvoreni Hemija patenting Lukavac 2.10.2014. 45.700,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka amonijačne vode Otvoreni Hemija patenting Lukavac 2.10.2014. 5.160,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka natrijum hlorida Otvoreni Hemija patenting Lukavac 2.10.2014. 6.534,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izrada dopunskog rudarskog projekta regulacije ugljevičke rijeke na PK B. Selo Otvoreni IRM-BOR Zvornik 4.8.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga čišćenja korita rijeke Mezgrajice Otvoreni Intertrans d.o.o. Ugljevik 13.8.2014. 99.900,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cisterne za vodu Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 17.9.2014. 135.500,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka polumobilne sekundarne drobilice kapaciteta 900-1000 t/h Otvoreni EX ING B&P d.o.o. Srbija 6.10.2014. 4.362.999,64 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga održavanja čistoće na objektima i postrojenjima na TE Otvoreni Bors-preporod d.o.o. Ugljevik 15.10.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka upravljačkih sistema, zakretnih mehanizama i ostale mjerne opreme Otvoreni Romax-trade Srbija 15.10.2014. 729.792,40 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskog vozila sa pogonom na sva 4 točka Otvoreni LD Auto d.o.o. Bijeljina 17.10.2014. 89.641,02 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge mehaničkog čišćenja konvektivnih površina kotla Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 22.10.2014. 73.500,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka osnovnih sredstava za potrebe RJ Termoelektrana ventilator za eliminisanje hemijskih isparavanja Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 28.10.2014. 6.350,00 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskog vozila za prevoz radnika 20+2 sjedišta Otvoreni GTB SLOVTEH d.o.o. Srbija 28.10.2014. 272.838,29 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka vučnog elektromotora tip ek-590yxl2,590kw,830v dampera belaz 75135 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 31.10.2014. 184.521,00 Službeni glasnik BiH 89/14