JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Redovno održavanje, testiranje i interventno održavanje, nabavka, isporuka i zamjena rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača Dräger Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 198.851,80 SG 03/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Dräger Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 100.000,00 SG 03/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka rezervnog dijela za MR GE SIGNA HDXt 3.0T aparat za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju KC Banjaluka Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 25.2.2015. 592.307,69 SG 20/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka svježeg voća i povrća za potrebe Službe za pripremu i distribuciju hrane Otvoreni TRNISA d.o.o. Laktaši 18.3.2015. 283.365,00 SG 26/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka ambalaže i kesa za infektivni i citostatski otpad za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka Otvoreni ECO GROUP d.o.o. Banja Luka 26.3.2015. 259.104,00 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 29.4.2015. 264.999,48 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 29.4.2015. 103.856,46 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 29.4.2015. 1.069,21 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 29.4.2015. 2.011,97 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2015. 26.802,00 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6 - Nabavka hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 29.4.2015. 3.006,40 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka potrošnog materijala za Fabius aparate i Dräger respratore za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 4.5.2015. 69.154,40 SG 39/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7- Fluorescein ampule 10 % a 5 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.5.2015. 21.250,00 SG 43/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka potrošnog materijala za plazma sterilizator CISA SPS 4270 za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom Otvoreni Centronix d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.5.2015. 54.483,92 SG 45/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Procjena vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata Otvoreni Ekonomski institut Banja Luka 1.6.2015. 45.000,00 SG 47/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Procjena vrijednosti opreme Otvoreni Ekonomski institut Banja Luka 1.6.2015. 54.000,00 SG 47/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka šest kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa Otvoreni Widex d.o.o. Sarajevo 22.6.2015. 165.000,00 SG 51/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Austin moore parcijalna proteza Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 108.201,60 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Klasična osteosinteza, materijal medicinski čelik Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 1.7.2015. 175.190,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5 - Zaključavajuće pločice, materijal titanium - Multidirekcionalno zaključavanje šrafova +/-15 ° Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 550.712,54 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6 - Klinovi za intramedularnu fiksaciju, materijal titanium Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 250.849,66 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7 - Zaključavajuće pločice za rekonstrukciju zdjelice-materijal titanium - Multidirekcionalno zaključavanje vijaka +/-15 ° Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 30.745,91 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8 - kanulirani šrafovi samonarezujući i samobušeći Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 37.291,97 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9 - Zaključavajuće pločice za kosti stopala - Multidirekcionalno zaključavanje vijaka +/-15 ° Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.6.2015. 21.099,20 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - Specifične anatomske zaključavajuće pločice Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 439.500,02 SG 55/15