Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Audio video oprema za multimedijalne sale Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački RASA d.o.o. Sarajevo 6.8.2012. 153.845,30 Službeni glasnik BiH 64/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Isporuka, instaliranje, testiranje i puštanje u rad audio opreme za tužilaštva u Bosni i Hercegovini Pregovarački AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.8.2012. 34.604,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja Oracle programskih proizvoda i usluge Oracle Learning Credits Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.8.2012. 75.767,82 Službeni glasnik BiH 70/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluga Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga održavanja Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.9.2012. 39.440,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.9.2012. 93.030,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Skeneri za potrebe sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 14.9.2012. 137.916,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja i grafičke usluge za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 14.9.2012. 119.675,88 Službeni glasnik BiH 74/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Demontaža postojećih i ugradnja novih prozora te postavljanje laminata na drugom spratu zgrade u Federalnom tužilaštvu FBiH Otvoreni HDI Sarajevo Sarajevo 2.10.2012. 17.149,80 Službeni glasnik BiH 79/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Demontaža postojećih i ugradnja novih prozora u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona Otvoreni Saplast d.o.o. Sarajevo 29.9.2012. 65.751,74 Službeni glasnik BiH 79/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka vozila za tužilaštva u Bosni i Hercegovini Pregovarački ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 192.200,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje web portala pravosudje.ba Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Pregovarački BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.10.2012. 30.674,20 Službeni glasnik BiH 83/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Postavljanje laminata i žaluzina u Kantonalnom tužilaštvu BPK Pregovarački GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 17.10.2012. 4.205,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj dodatnih funkcionalnosti softvera za elektronsko podnošenje i upravljanje predmetima male vrijednosti Otvoreni Mikrografija d.o.o. Sarajevo 18.10.2012. 20.398,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Štampači za potrebe sudova i tužilaštava Pregovarački Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2012. 30.527,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Sistem za elektronsku pohranu podataka Pregovarački Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2012. 49.998,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Nabavka switcheva za potrebe sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini. Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 5.11.2012. 50.800,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Nabavka rješenja za upravljanje i kontrolu Web saobraćaja Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.11.2012. 163.014,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Servera i sistema za elektronsku pohranu, arhiviranje i backup podataka sa data centrima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2012. 289.254,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Servera za potrebe sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2012. 164.216,90 Službeni glasnik BiH 94/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Demontaža postojećih i ugradnja novih prozora te postavljanje laminata na drugom spratu zgrade u Federalnom tužilaštvu FBiH Pregovarački HDI Sarajevo Sarajevo 4.12.2012. 6.440,60 Službeni glasnik BiH 100/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 26.12.2012. 47.208,24 Službeni glasnik BiH 1/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci za potrebe pravosudnog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 26.12.2012. 50.387,50 Službeni glasnik BiH 1/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nabavka Symantec antivirus licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 8.010,00 Službeni glasnik BiH 3/13