Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Apsolutni filteri, rezervni dijelovi za veš mašine Ubrzani Vizum d.o.o. Visoko 64.442,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Apsolutni filteri, rezervni dijelovi za veš mašine Ubrzani Vizum d.o.o. Visoko 64.442,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Vrećasti fllteri, rezervni dijelovi za veš mašinu Ubrzani Tofi d.o.o. Sarajevo 13.452,80 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Vrećasti fllteri, rezervni dijelovi za veš mašinu Ubrzani Tofi d.o.o. Sarajevo 13.452,80 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Filteri za uređaje Ubrzani INVENTO PRO d.o.o. Sarajevo 5.438,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Filteri za uređaje Ubrzani INVENTO PRO d.o.o. Sarajevo 5.438,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Filteri za uređaje Ubrzani INVENTO PRO d.o.o. Sarajevo 5.438,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Filteri za uređaje Ubrzani INVENTO PRO d.o.o. Sarajevo 5.438,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Filteri za uređaje Ubrzani INVENTO PRO d.o.o. Sarajevo 5.438,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Igle, kanile i šprice za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Sanam Stryka d.o.o., SEDŽAN INGENERING - Vogošća, OMNIA MEDIC - Zenica, GLOBEX - Zenica, INEL - Mostar, MEDICALLUX - Tuzla, ITALGROUP -Vogošća, ENA - Sarajevo Sarajevo, Zenica, Mostar, Tuzla, Vogošća 27.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Instrumenata za laparaskopske operacije za potrebe O.J. Klinika za abdominalnu hirurgiju KCUS-a Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 2.6.2011. 78.850,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Linearni akcelerator Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 3.986.500,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Operacioni stol mobilni Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 92.827,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Monopolarni i bipolarni stativi - kom. 3 Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 207.129,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Bactec MGIT 960 proizvođača Becton Dickinson za potrebe OJ Klinika zu plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 1.157.835,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Bactec 9120 proizvođača Becton Dickinson a za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 250.650,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka preparata Anti inhibitor koagulacijskog faktora VIII Feiba amp. 500IU Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 13.7.2011. 43.858,80 Službeni glasnik BiH 61/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Medicinska sredstva IV/2011 - Sanitetski i zavojni materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Blagoleks d.o.o., GLOBEX, ITALGROUP, INEL, MEDIMPEX, OKTAL PHARMA, ENA, MIPEX Bijeljina, Zenica, Vogošća, Mostar, Vogošća, Sarajevo, Sarajevo, Banja Luka 13.7.2011. Službeni glasnik BiH 65/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kontrastnih sredstava za potrebe OJ Klinika za radiologiju KCUS-a Pregovarački Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.8.2011. 628.196,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Reagenasa i potrošnog materijala aplikatibilnih ili ekvivalent na tehnologiju HYDRASYS+ 2 Scan Focusing - Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru (automatizovani sistem za elektroforezu na agaroznom gelu) za potrebe OJ Klinička imunologija KCUS-a. Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. Službeni glasnik BiH 70/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Predmet javne nabavke je isporuka Medicinskih sredstava VII - multifiltrat za potrebe OJ Klinika za hemodijalizu i OJ Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.08.2011 Službeni glasnik BiH 70/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Reagenasa i potrošnog materijala aplikatibilnih na tehnologiju AXSYM, TDX, Architect C8200 (Matrix i 2000 SR), Architect C8200 (Ci 8000) i Cell Dyn ili ekvivalent za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. Službeni glasnik BiH 70/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Ziko d.o.o. Zavidovići Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Uniforme, HTZ opream, jogiji, dušeci Otvoreni Ziko d.o.o. Zavidovići Službeni glasnik BiH 74/11