JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga prevoza uglja i šljake za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 27.4.2011. 21.970,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja medicinskih aparata proizvođača Philips za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 4.5.2011. 123.008,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Rasipni građevinski materijal Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 11.205,13 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Fasaderski materijal Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 9.723,93 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Materijal za pokrivanje i odvodnju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.242,31 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Oluci Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.505,98 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Lim i limarski proizvodi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 2.264,96 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 11: Materijal za pod Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 5.587,18 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: PVC podne obloge Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.914,53 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Keramičke pločice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 17.035,90 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Rezana građa Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 27.269,23 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 16: Rezana galanterija Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 2.705,98 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Materijal za obradu oplemenjenih ploča Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 25.043,68 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Oplemenjeni pločasti materijali 1 Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2011. 8.416,03 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Oplemenjeni pločasti materijali 2 Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 30.5.2011. 14.978,63 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Oplemenjeni pločasti materijali 3 Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 1.623,93 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Oplemenjeni pločasti materijali 4 Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 30.5.2011. 4.692,30 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Krila vrata Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 30.5.2011. 11.555,56 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 23: Okovi za vrata i prozore 1 Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 3.350,17 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Hidro - izolacioni materijal Otvoreni CS d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 7.917,95 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 27: Termo - izolacioni materijal Otvoreni CS d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 7.594,02 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 28: Gipskartonske ploče i pripadajući profili Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 30.5.2011. 35.844,44 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 29: Ljepila Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 1.883,76 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 30: Brusni papiri Otvoreni CS d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 2.401,71 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 32: Spužve Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.327,01 Službeni glasnik BiH 46/11