JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Lot 4: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 4 Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 25.6.2012. 4.794.748,84 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 5: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 6 Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 25.6.2012. 4.073.808,71 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 7 Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 25.6.2012. 4.768.057,96 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 7: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 8 Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 25.6.2012. 4.031.814,36 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 8: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 9 Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 25.6.2012. 3.254.164,78 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 9: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 10 Otvoreni Srbinjeputevi a.d. Foča 25.6.2012. 3.932.092,13 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 5 prema pilot projektu uključujući zimsko održavanje puteva na bazi ostvarenog nivoa usluga Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 25.6.2012. 2.658.594,05 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS, kredit u iznosu od 10.000.000, 00 KM na rok otplate od 10 godina za finansiranje investicija u putnu infrastrukturu Otvoreni UniCredit Bank a.d., UniCredit Bank d.d. Banja Luka, Mostar 29.06.2012. Službeni glasnik BiH 66/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 10: Izvođenje radova održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 11 Otvoreni Nevesinje putevi a.d. Nevesinje Nevesinje 9.8.2012. 2.082.236, 55 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Putevi Republike Srpske Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja 12 Otvoreni Hercegovina putevi d.d. Trebinje 9.8.2012. 4.330.683, 95 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja raskrsnice magistralnog puta M17 i regionalnog puta R474a u naseljenom mjestu Rudanka Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 13.8.2012. 169.204,48 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja kružne raskrsnice u Derventi na ukrštanju puta M14.1 i M16.1 Otvoreni GEOKOP d.o.o. Derventa Derventa 13.8.2012. 313.129,16 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja (rekonstrukcija) raskrsnice sa kružnim tokom u Šamcu na ukrštanju magistralnog puta M17, regionalnog puta R464 i Njegoševe ulice Otvoreni GEOKOP d.o.o. Derventa Derventa 13.8.2012. 399.479,82 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatne bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS Banja Luka za realizaciju dodatnih radova na projektu Rekonstrukcija magistralnog puta M-16 Banja Luka - Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 26.9.2012. 2.022.300,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji m16 Banja Luka-Gradiška Pregovarački Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 4.7.2012. 4.201.409,53 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem radova Pregovarački JU IMK Banja Luka Banja Luka 19.10.2012. 170.200,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Putevi Republike Srpske Nabavka usluga servisa i rezervnih dijelova vozila marke RenaultMeganeSedan,2007, 3-kom, iNissanMurano, 2007, 1kom. Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 5.11.2012. 12.095,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja mosta br 446 peko rijeke Vrbanje sa pristupnim saobračajnicama u Ćorinom luku , na reg.putu R-440 dionica granica RS/FBIH(Bukovica)-Obodnik na km 29+000 Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d., INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka Prijedor, Banja Luka 8.11.2012. 452.500,23 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rehabilitaciji veze regionalnog puta R-459 sa magistralnim putem - M18, dionica Suvo Polje - Trnava Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 30.8.2012. 849.309,56 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Putevi Republike Srpske Nabavka uređaja za kontrolu slanosti kolovoza, uređaja za kontrolu refleksije vertikalne signalizacije i vaga za kontrolu opterećenja Otvoreni Faring d.o.o. Sarajevo 14.11.2012. 1.072.000,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji obilaznice oko Bijeljine, III faza Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 19.11.2012. 1.858.199,97 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-405 Bronzani Majdan - Granica RS/FBiH Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 18.10.2012. 9.556.232,52 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Putevi Republike Srpske Revizija finansijskih izvještaja JP Putevi RS Banja Luka za 2012. i 2013. godinu Otvoreni DELOITTE d.o.o Banja Luka Banja Luka 3.12.2012. 73.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izvođenju radova sanacije tunela Zvornik 1 (155m), br.T72, na putu M19.1, Šepak-Kozluk-Karakaj-Vlasenica-Ljubogošta,dionica Karakaj2 -Drinjača, na stacionaži 15+608 Pregovarački ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 3.12.2012. 302.526,95 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izvođenju radova sanacije tunela Zvornik 2 (163m), br.T73, na putu M19.1, Šepak-Kozluk-Karakaj-Vlasenica-Ljubogošta,dionica Karakaj2 -Drinjača, na stacionaži 15+700 Pregovarački ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 26.11.2012. 346.023,00 Službeni glasnik BiH 100/12