Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Endoskop fleksibilni s kamerom Otvoreni TROKUT TEST d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 32.071,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 5: Detektor Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 4.10.2013. 5.300,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 6: Detektor Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 31.10.2013. 21.960,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kompjuterska oprema Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.11.2013. 32.707,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Radio stanice, glugaći i baterije Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 93.450,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka avio karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 384.615,38 Službeni glasnik BiH 103/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Servisiranje motornih vozila na lokaciji Banja Luka Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 17.1.2014. 14.079,58 Službeni glasnik BiH 6/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Servisiranje vozila na lokaciji Sarajevo Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 27.2.2014. 250.990,14 Službeni glasnik BiH 18/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Servisiranje vozila na lokaciji Mostar Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 20.2.2014. 7.894,82 Službeni glasnik BiH 18/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28. 2. 2014. 56.918,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka auto guma Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 5.3.2014. 90.968,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Nabavka goriva (ED5-3.000l) Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 8.4.2014. 5.535,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Nabavka goriva na lokaciji Sarajevo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2014. 217.406,19 Službeni glasnik BiH 43/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Kompjuterska oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 76.214,64 Službeni glasnik BiH 43/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Kompjuterska oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 98.751,78 Službeni glasnik BiH 43/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Elektronska oprema Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 15.5.2014. 4.499,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Baterijske lampe, zaštitna odijela, Zaštitni štitovi, Teleskopske palice Otvoreni ABC SPORTING d.o.o. Banja Luka 6.6.2014. 104.400,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Pancirni šljemovi Otvoreni ABC SPORTING d.o.o. Banja Luka 9.6.2014. 34.650,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Metalna zaštitna ograda za kontrolu mase Otvoreni METPLAST d.o.o. Tuzla 4.6.2014. 21.510,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Zaštitne kacige Otvoreni UNIS GROUP d.o.o Sarajevo 13.6.2014. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2014. 29.251,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Nabavka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2014. 7.712,80 Službeni glasnik BiH 71/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Usluge servisiranja i popravke motornih vozila na lokaciji Tuzla Otvoreni NIPEX d.o.o. Tuzla 7.10.2014. 9.305,87 Službeni glasnik BiH 80/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Nabavka motornih vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 13.10.2014. 512.393,25 Službeni glasnik BiH 82/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Nabavka policijske uniforma, Jakne Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 18.11.2014. 272.400,00 Službeni glasnik BiH 91/14