Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6: VN MT Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 27.6.2012. 29.625,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija provodnika i zamjena izolacije na DV 220 kV TE Kakanj V - Zenica 2, dionica TE Kakanj V - SM15 (Y stubovi) Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 27.6.2012. 9.970,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 24.400,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje elektromontažnih radova na sanaciji DV 110 kV TS Sarajevo 1-TS Ilijaš dionica SM 21-SM 27 Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 2.7.2012. 18.263,40 Službeni glasnik BiH 54/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka aku baterije Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.7.2012. 19.325,60 Službeni glasnik BiH 54/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka rezervnih dijelova za prekidač tip SFE 14 proizvođača Energoinvest Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 6.7.2012. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji provodnika i zamjena izolacije na: DV 110 kV TS Bugojno TS Kupres, dionica TS Bugojno-SM 39 Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 27.6.2012. 29.880,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka provodnih izolatora 110 kV tip OTF 550/123-SX Pregovarački Končar d.o.o. Zagreb ZD Siemens i Končar Hrvatska 4.7.2012. 49.834,55 Službeni glasnik BiH 56/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji faznih vodiča na DV 400 kV TS Višegrad - TS Tuzla, dionica: TS Višegrad -SM 42 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 22.6.2012. 39.950,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka ispravljača 3x380/220V DC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.7.2012. 12.906,60 Službeni glasnik BiH 56/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija havarije prekidača u spojnom polju 110 kV Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 20.7.2012. 8.800,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe voznog parka Mostar Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 7.8.2012. 108.292,80 Službeni glasnik BiH 62/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabava opreme i materijala za SCADA sustave, automatiku i informacioni sisteme proizvođača Siemens Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.8.2012. 48.480,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga recertificiranja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa EN ISO 9001:2008 za potrebe Elektroprenos-a BiH OP Sarajevo Pregovarački TUV Croatia Slavonski Brod 30.7.2012. 8.390,51 Službeni glasnik BiH 62/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravak numeričkog releja, jedinice polja sabirničke zaštite, REB 500 (proizvođač ABB) iz TS Sarajevo 20 Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 1.8.2012. 7.792,03 Službeni glasnik BiH 62/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Bankarske usluge oročavanja 20.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Bankarske usluge oročavanja 20.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Bankarske usluge oročavanja 20.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Tuzla 31.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Bankarske usluge oročavanja 10.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Tuzla 31.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Bankarske usluge oročavanja 10.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6: Bankarske usluge oročavanja 10.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka SDH uređaja sa uslugom incijalne konfiguracije Otvoreni EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 21.8.2012. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Ispravljačka vana 380 VAC/220 VDC; Benning; Tebechop; D400G220/25BWru, PDE - 7200 za TS HAK Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.8.2012. 9.771,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka namirnica i napitaka Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 20.8.2012. 103.194,86 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Interventna sječa rastinja u trasama DV-a na području OP Tuzla Pregovarački ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 17.8.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12