Opština Tešanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tešanj Lot 2 - Sanacija puta - lokacija Muharemovići u MZ Džemilić Planje Otvoreni TRANS-KOP d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 13.083,80 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 3 - Sanacija puta - lokacija Ćatin Greb u MZ Karadaglije Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 15.602,75 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 4 - Sanacija puta - lokacija Begova kuća u MZ Kalošević Otvoreni TRANS-KOP d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 4.885,00 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 5 - Izgradnja trotoara i bankina u Poslovnoj zoni Ciglana u MZ Jelah – II faza Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 10.135,50 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 6 - Asfaltiranje puta - Bedaci-Numera u MZ Tešanjka Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 14.005,00 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 7 - Asfaltiranje puta - Banovci-Pašići u MZ Vukovo Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 9.775,00 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 8 - Asfaltiranje puta - Agići-bajina glava u MZ Rosulje Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 10.135,00 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 9 - Asfaltiranje puta - NC Žiže-Kukoljevac u MZ Mrkotić Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 17.6.2015. 12.139,00 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 10 - Asfaltiranje puta - NC Sole-Zovke u MZ Piljužići Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 9.871,75 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 11 - Asfaltiranje puta - NC Most-Lete u MZ Kalošević Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 11.413,90 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 12 - Asfaltiranje puta - NC Čaglići u MZ Jablanica Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 11.357,35 SG 51/15
Opština Tešanj Lot 13 - Asfaltiranje puta - NC Aleksići-Mujezinovići u MZ Dobropolje-Mekiš Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 7.703,70 SG 51/15
Opština Tešanj Izrada glavnog projekta sekundarne i tercijarne mreže i kućnih priključaka-WATSAN FbiH Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 0,01 SG 59/15
Opština Tešanj Lot 1 - Izgradnja trotoara Škola-Sarači u MZ Miljanovci Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 16.973,54 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 2 - Sanacija i asfaltiranje puta Hrnjići u MZ Jevadžije Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 9.078,96 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 3 - Izgradnja puta Rastoke u MZ Jelah Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 20.7.2015. 48.495,20 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 4 - Sanacija i asfaltiranje puta Čolići u MZ Kraševo Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 9.814,46 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 5 - Sanacija i asfaltiranje puta Bare u MZ Kraševo Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 11.876,90 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 6 - Sanacija i asfaltiranje puta od Omladinskog doma (lijevo) Potočani u MZ Jelah Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 19.588,05 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 7 - Sanacija i asfaltiranje puta Zvonik-Lučići u MZ Jelah Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 23.283,64 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 8 - Sanacija i asfaltiranje puta Uno-Mehuljići-Mešići - MZ Raduša Otvoreni KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 20.7.2015. 14.409,73 SG 61/15
Opština Tešanj Lot 1 - Kolektor BV (dionica IV, dionica V) i rekonstrukcija odvodnje u Titovoj ulici Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Novi Grad 7.8.2015. 1.000.546,94 SG 68/15
Opština Tešanj Lot 2 - Kolektor BV (dionica II, dionica III) Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 7.8.2015. 1.392.442,39 SG 68/15
Opština Tešanj Lot 1 - Sanacija putne infrastrukture/klizište na području općine Tešanj Otvoreni TRANS-KOP d.o.o. Tešanj 10.9.2015. 29.672,00 SG 74/15
Opština Tešanj Lot 2 - Sanacija putne infrastrukture/klizište na području općine Tešanj Otvoreni TRANS-KOP d.o.o. Tešanj 10.9.2015. 19.089,00 SG 74/15