Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 24: Deksketoprofen Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 3.7.2014. 1.602,40 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 25: Diklofenak Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 3.7.2014. 1.755,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 26: Baklofen Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 30.6.2014. 4.850,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 27: Baklofen Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 30.6.2014. 4.850,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 28: Ibandronska kiselina Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 3.7.2014. 6.930,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 31: Nafazolin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 3.7.2014. 660,66 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 33: Suvi ekstrakt lista bršljana Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 30.6.2014. 468,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 34: Bromheksin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.6.2014. 169,80 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Sanitarni pregled radnika Pregovarački JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 15.10.2014. 48000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2: Totalna bescementna endoproteza kuka PRESS FIT POROUS COATED Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 15.10.2014. 285.600,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3: Totalna bescementna endoproteza kuka kratki stem - proksimalna fiksacija (50 komada) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 127.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4: Totalna endoproteza kuka keramika- polietilen (velika glava) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 255.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 5: Totalna cementna endoproteza kuka - sa kolarom (80 komada) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 30.10.2014. 55.200,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 7: Totalna bescementna endoproteza kuka, modularna (50 komada) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 22.10.2014. 196.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8: Totalna bescementna endoproteza kuka sa double mobility acetabulumom (50 komada) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 124.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 9: Tumorska endoproteza kuka (20 komada) Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.10.2014. 49.800,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 10: Revizioni bescementni modularni sistem kuka (40 komada) Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.10.2014. 151.800,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 11: Totalna bescementna reviziona endoproteza kuka (30 komada) Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. / Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.10.2014. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 12: Reviziona cementna endoproteza kuka (20 komada) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 22.10.2014. 35.600,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 13: Rekonstruktivni acetabularni ring - CAGE (20 komada) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 22.10.2014. 25.400,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 15: Totalna cementna endoproteza koqena sa žrtvovanjem LCP - zadnja stabilizacija (130 komada) Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 15.10.2014. 310.700,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 16: Totalna endoproteza koljena sa čuvanjem LCP (monobloktibija) 140 komada Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 266.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 17: Unikondilarna cementna endoproteza koljena - 30 komada Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 14.10.2014. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 18: Hibridna totalna endoproteza koljena - 30 komada Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.10.2014. 83.400,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 19: Reviziona cementna endoproteza koljena - 25 komada Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. / Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.10.2014. 126.250,00 Službeni glasnik BiH 87/14