Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja i administracije servera na kome se nalaze registri Agencije Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.6.2013. 85.440,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka sistema za podršku aplikacijama Otvoreni EASTCODE d.o.o. Banja Luka, BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 9.7.2013. 677.884,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka opreme za backup sa softverom Otvoreni QSS d.o.o., S&T BA d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka Sarajevo, Banja Luka 15.7.2013. 170.794,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 1.8.2013. 9,57 Službeni glasnik BiH 68/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka pograničnih propusnica, hardverske i softverske opreme Pregovarački Muhlbauer d.o.o. Banja luka Banja Luka 9.8.2013. 387.779,04 Službeni glasnik BiH 68/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 31.7.2013. 200.511,58 Službeni glasnik BiH 68/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije izvođačkog projekta Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 29.8.2013. 114.200,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka Oracle licenci sa podrškom Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.9.2013. 103.107,19 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka hardwera-opreme za personalizaciju identifikacionih dokumenata Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 15.10.2013. 78.248,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka avio karata i usluga organizovanja putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 7.10.2013 66.666,66 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga registracije motornih vozila sa kasko osiguranjem Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 18.10.2013. 33.827,92 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mrežne opreme Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 15.10.2013. 139.889,35 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga opravke i održavanja motornih vozila sa nabavkom materijala za opravku Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 22.10.2013. 1,95 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 22.10.2013. 18.006,30 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.10.2013. 9,78 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka e-servisi infrastruktura Otvoreni NETSET GLOBAL SOLUTIONS d.o.o., KOMING-PRO d.o.o. Beograd 28.10.2013. 219.800,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka proširenja SDH mreže Otvoreni Ceragon Networks d.o.o. Beograd, LANACO d.o.o. Banja Luka, UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Beograd, Banja Luka, Mostar 16.11.2013. 1.740.170,89 Službeni glasnik BiH 95/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Oracle obuka Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 9.12.2013. 58.777,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Obuka - Priprema za polaganje certifikata CompTIA Network+ (N10-005) Otvoreni NET-PRO d.o.o. Brčko 11.12.2013. 14.925,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala i papira Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.12.2013. 58.682,89 Službeni glasnik BiH 103/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja aplikacije putne isprave i sprint Otvoreni Muhlbauer d.o.o. Banja luka Banja Luka 18.12.2013. 127.111,70 Službeni glasnik BiH 103/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka stručnih usluga Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 24.12.2013. 8.535,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka opreme za predpersonalizaciju dokumenata Otvoreni Muhlbauer d.o.o. Banja luka Banja Luka 30.12.2013. 418.800,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 468.965,59 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 20.475,80 Službeni glasnik BiH 6/14