JP Komunalno Brčko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga iznajmljivanja jedne čistilice i dva kamiona Pregovarački Gradatin d.o.o. Sarajevo 31.8.2012. 392.779,55 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka alata i opreme za potrebe radionice Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 29.8.2012. 4.472,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka cipela Otvoreni GRUBIN EXPORT-IMPORT d.o.o. Brčko 29.8.2012. 3.110,39 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka blokova putnih naloga Otvoreni B-ELI-M d.o.o. Lukavac 3.9.2012. 560,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Usluge izrade biling sistema Pregovarački ENERGOSOFT d.d., Optima IT d.o.o. Srbija, Mostar 6.9.2012. 478.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekta i transporta novca - Ponovljeni Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 31.8.2012. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka poštanskih usluga (ponovljeni postupak) Otvoreni POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka 30.8.1912. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja sistema dojave požara sa instalacijama Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 26.9.2012. 54.790,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja mjerenja Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 27.9.2012. 325.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Izgradnja trafostanice tip KBTS 10(20)/0,4 kV, P= 1000 kVA MERAJE 2- ROSULJE i priključnog 10 (20) kV kabla Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 8.10.2012. 106.946,47 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Izgradnja trafostanice tip KBTS 10(20)/0,4 kV, P= 1000 kVA PELAGIŠKA i priključnog 10 (20) kV voda Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 8.10.2012. 92.431,18 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga VPN telefonije na period 36 mjeseci Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 5.10.2012. 42.066,61 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za održavanje putničkih i teretnih m/v i radnih mašina Otvoreni Tadić Compani Brčko 15.10.2012. 35.270,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabvka i ugradnja rezervnih dijelova za traktor DEUTZ FAHR Otvoreni Tadić Compani Brčko 15.10.2012. 14.565,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka i ugradnja dijelova za ICB Otvoreni Tadić Compani Brčko 15.10.2012. 11.035,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 7: Nabavka i ugradnja dijelova -elektroradovi Otvoreni Tadić Compani Brčko 15.10.2012. 244.604,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 9: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za radne mašine (kosačice, trimeri itd) Otvoreni MOTOR-REMONT sp Brčko 16.10.2012. 69.769,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Održavanje grijanja Otvoreni KGH-Instalacije Brčko 18.12.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Održavanje klima Otvoreni KGH-Instalacije Brčko 18.12.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka plative bankarske garancije u vrijednosti od 5.000.000,00 KM za potrebe JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 17.1.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja vodomjera-radijski sistem Otvoreni ERINO, ECOINVEST Brčko, Mostar 6.11.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka dijelova za kontejnere V=1,1 m3 (ponovljeni) Otvoreni LIV-S d.o.o. Visoko Visoko 16.11.2012. 11.679,64 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka materijala za redovno održavanje Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.11.2012. 39.002,54 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka cijevnog i spojnog materijala Otvoreni Mišel d.o.o. Brčko 8.10.2012. 30.438,31 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga štampanja Otvoreni Alcoop d.o.o. Brčko 19.10.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13