JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja VW kombi vozila Otvoreni Nišić Auto servis Živinice 18.02.2011. 36.500,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga primicanja drvnih sortimenata panj-traktorska vlaka, ŠG Vlaseničko Otvoreni SP Cindex Živinice 1.4.2011. 26.114,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 126, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 49.106,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 127, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 126.640,40 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 128, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 80.536,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 129, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 104.366,52 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opreme (hardver i softver) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 27.4.2011. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka specijalističkih servisnih usluga i rezervnih dijelova za mašine CAT Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 29.4.2011. 97.500,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja Lada Niva Otvoreni AUTO SERVIS DŽENO Kladanj 22.6.2011. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka kancelarijskog materijala sa uslugom štampe Otvoreni Obrtnička radnja - štamparija EM - TE Lukavac 1.7.2011. 5.704,50 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novih terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 11.7.2011. 64.906,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktor Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 23.7.2011. 150.401,01 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka sajli, žabica i hidrauličnih crijeva Otvoreni AUTO SERVIS DŽENO Kladanj 1.9.2011. 31.521,40 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka sredstava za održavanje čistoće i roba čajne kuhinje Pregovarački Rad-export d.o.o. Kladanj 5.9.2011. 9.823,90 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Revizija finansijskih izvještaja Pregovarački ZUKO d.o.o Sarajevo 5.9.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka ulja, maziva, akumulatorske kiseline, tečnosti za hlađenje i sl. Otvoreni Valbih d.o.o. Konjic 5.10.2011. 83.372,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka kamena za nasipanje sa uslugom prevoza Otvoreni Terakop Živinice 7.10.2011. 55.020,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja teretnih motornih vozila MAN sandučar i kiper i MERCEDES kiper Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 7.10.2011. 32.000,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Izrada šumskoprivredne osnove za ŠPP Sprečko Pregovarački WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 31.10.2011. 390.539,57 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga građevinskih i drugih mašina Otvoreni ŠABIĆ autoprevoznik, vl. Šabić Emir Brčko 5.12.2011. 150.100,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Održavanja Škoda automobila Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 20.11.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Prevoz radnika za potrebe ŠGKonjuh Kladanj Pregovarački Transmont d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kladanj 6.12.2011. 174.521,03 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka motornih pila; rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna; alata za motorne pile; potrošnog materijala za motorne pile Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 26.1.2012. 31.672,96 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 26.12.2011. 40.787,87 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Nabavka alata za motorne pile Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 26.12.2011. 2.959,55 Službeni glasnik BiH 1/12