BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Vijčana roba Otvoreni DIONIX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2011. 13.995,01 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Elementi sigurnosnog sistema za penjanje Otvoreni Integral - Elektro Visoko 11.1.2012. 44.885,40 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5 - 3,5 t na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 86.100,00 Službeni glasnik BiH 50/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači) sa rukovaocem mase 7-10 t na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni TED INVEST d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 22.400,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači) sa rukovaocem mase 7-10 t, na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni TG GROUP d.o.o. Sarajevo 11.6.2012. 47.480,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama-bageri rovokopača sa rukovaocem, mase 2,5-3,5 t na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.6.2012. 110.300,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 12.7.2012. 14.208,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga - opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 10.7.2012. 439.485,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Isporuka pribora za čišćenje i bojenje Otvoreni Tuzex d.o.o. Tuzla 18.7.2012. 2.982,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Isporuka reznog i brusnog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.7.2012. 9.539,50 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Isporuka pribora i materijala za zavarivanje Otvoreni DIONIX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.7.2012. 27.485,14 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 21.240,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 21.800,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Usluge iznajmljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.7.2012. 20.850,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 34.849,75 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka papira u rolni Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 26.7.2012. 7.866,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka pribora za spiralno uvezivanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.7.2012. 2.823,80 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka pribora za uvezivanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.7.2012. 3.070,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Srednjo-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 76.650, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 95.940, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Srednjo-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 117.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5 - 3,5 t na području Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 16.7.2012. 53.960,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni TG GROUP d.o.o. Sarajevo 6.8.2012. 112.480,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 6.8.2012. 116.160,00 Službeni glasnik BiH 68/12