JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Točkovi za kolica Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 19.9.2011. 2.462,80 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Molersko-farbarski materijal Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 19.9.2011. 13.054,90 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Čeliči materijal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.9.2011. 10.070,45 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: Građevinski materijal Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 19.9.2011. 34.762,51 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: Elektro materijal - rasvjeta Otvoreni Primolux d.o.o. Zenica 15.9.2011. 33.721,50 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 9: Elektroinstalacioni materijal Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 19.9.2011. 11.205,20 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 10: Elektro oprema Otvoreni Primolux d.o.o. Zenica 15.9.2011. 25.057,50 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 11: Vodovodne i termo instalacije Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 19.9.2011. 165.541,29 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: Tečna goriva i maziva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.11.2011. 77.281,50 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: Medicinski plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.10.2011. 72.887,50 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.9.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 19.8.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 24.8.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka operacionog mikroskopa za Službu uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.3.2012. 131.538,47 Službeni glasnik BiH 27/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Izvođenje dodatnih radova na izgradnji drugog bunkera i prostora za smještaj CT aparata u Službi za radiologiju i radioterapiju JU Kantonalne bolnice Zenica na osnovu odluke U.O. broj 20/1-1-6863 od 30.11.2010. godine. Pregovarački ITC d.o.o. Zenica 10.4.2012. 900.287,90 Službeni glasnik BiH 31/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: RTG filmovi Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 44.700,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: RTGfilmovi za mamografiju Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 5.025,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: RTG filmovi za CT Siemens Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 11.600,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Reagensi za potrebe imunohematologije i imunologije Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 26.4.2012. 24.897,97 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Vrećice i filteri za krv Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 26.4.2012. 76.350,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: ID kartice za aparat proizviđača DIA-HEM Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 26.4.2012. 99.535,64 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Oprema Drager Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Oprema Siemens (RTG oprema) Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 124.320,00 Službeni glasnik BiH 47/12