JP NIO Službeni list BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga štampanja Službenih novina Federacije BiH Otvoreni GIK OKO d.d. Sarajevo Sarajevo 2.6.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga štampanja Službenih novina Kantona Sarajevo Otvoreni GIK OKO d.d. Sarajevo Sarajevo 16.6.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 13.3.2014. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge snabdijevanja gasom Pregovarački KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo 30.1.2014. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka računarske opreme Otvoreni GBG d.o.o. Sarajevo 30.3.2015. 19.991,32 SG 36/15
JP NIO Službeni list BiH Lot 1 - LOT 1- Usluga otpreme Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori Otvoreni JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik Sarajevo 16.6.2015. 233.117,15 SG 53/15
JP NIO Službeni list BiH LOT 2- Usluga otpreme Službenih novina Federacije BiH Otvoreni JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik Sarajevo 16.6.2015. 183.424,80 SG 53/15
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge osiguranja imovine i lica Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 11.6.2015. 26.594,40 SG 55/15
JP NIO Službeni list BiH Nabavka službenog vozila Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 4.9.2015. 50.785,00 SG 74/15
JP NIO Službeni list BiH Nabavka matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 8.10.2015. 2.848.333,80 SG 84/15