Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 39: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 14.985,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 40: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 13.201,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 41: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 33.116,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 42: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 12.978,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 43: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 13.032,78 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 44: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 9.990,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 45: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 13.201,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 46: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 193.075,91 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 47: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 25.460,80 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 48: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 52.478,64 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 49: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 26.656,24 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 50: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 13.888,12 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 51: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 34.132,20 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 52: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 25.799,80 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 53: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 18.849,32 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 54: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 149.838,70 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 55: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 14.375,76 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 56: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 28.361,86 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 57: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 23.959,60 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 58: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 10.586,99 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 59: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 10.586,99 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka zimskih pantalona Otvoreni MILTEX d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.8.2012. 210.010,08 Službeni glasnik BiH 62/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Ugovor o nabavci ljetnih pantalona Otvoreni NBM d.o.o. Kozarska Dubica Kozarska Dubica 1.8.2012. 170.183,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Radne stanice zadate konfiguracije Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.9.2012. 92.617,02 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Računari zadate konfiguracije Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 11.9.2012. 204.310,00 Službeni glasnik BiH 79/12