Dom zdravlja Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Lot 21: Antiseptici i dezinficijensi Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 2.12.2013. 5.877,80 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 1: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija-sistemski antiinfektivi Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 31.12.2013. 34.312,10 Službeni glasnik BiH 2/14
Dom zdravlja Gračanica Nabavka tečnih goriva Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 20.6.2014. 53.534,18 Službeni glasnik BiH 50/14
Dom zdravlja Gračanica Lot 1 - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 2.051,30 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 2 - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 23.12.2014. 13.216,80 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 3 - Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 2.665,64 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 4 - Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 732,85 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 5 - Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 23.12.2014. 15.516,70 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 6 - Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 23.12.2014. 3.109,80 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 7 - Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiinfektivi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 23.12.2014. 17.618,60 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 8 - Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 19.12.2014. 14.890,20 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 11 - Dijagnostičke test trake Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 2.016,80 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 12 - RTG materijal Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 2.588,00 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 13 - Termo papir Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 997,80 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 14 - Sanitetski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 12.1.2015. 12.276,40 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 15 - PVC materijal i drugi materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 12.1.2015. 3.333,00 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 17 - Hirurški konci Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 19.12.2014. 3.902,17 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 18 - Laboratorijski materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.12.2014. 8.220,00 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 19 -Stomatološki materijal Otvoreni Neodent d.o.o. Tuzla Tuzla 20.12.2014. 27.327,85 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 20 - Antiseptici i dezinficijensi Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.12.2014. 7.501,80 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 21 - Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 23.12.2014. 6.084,00 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat ErbaXL 1000 Pregovarački Berg d.o.o. Sarajevo 27.3.2015. 40.658,00 SG 30/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošng materijala za aparat Sysmex KX-21 N Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.5.2015. 12.331,76 SG 41/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka tečnih goriva i maziva za godišnje potrebe JZU Dom zdravlja Gračanica Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 6.7.2015. 44.986,65 SG 57/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć sa potrebnom tehničkom i medicinskom opremom Otvoreni Pavić komerc d.o.o. Tuzla 29.7.2015. 133.100,00 SG 63/15