JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Koridora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera TV1 Pregovarački Televizija jedan d.o.o. Sarajevo 13.6.2014. 79.900,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do km 49+300 Otvoreni STRABAG AG Austrija 26.6.2014. 847.588,76 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pružanje dodatnih usluga: Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 25.6.2014. 88.580,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Koridora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera FACE TV Pregovarački FACE d.o.o. Sarajevo 3.7.2014. 30.529,20 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka računarske opreme Otvoreni GBG d.o.o. Sarajevo 22.8.2014. 70.878,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Ugradnja barijera za automobilska svjetla, zamjena odbijača svjetlosti sa reflektirajućom folijom, osiguranje opasnih mjesta Otvoreni SACOM Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 65.254,62 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka uredskog materijala i pribora putem sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem na period od tri (3) godine, pri čemu su u okvirnom sporazumu određeni svi uvjeti za sklapanje pojedinačnih ugovora. Nabavkom je obuhvaćen papir i papirna konfekcija, uredski pribor i štampani materijali. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 23.10.2014. 205.797,90 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Implementacija backup sistema - sistema za kreiranje sistemskih sigurnosnih kopija Otvoreni GBG d.o.o., QSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.11.2014. 153.300,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Termo ading rolne namjenjene za termo štampače Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 10.11.2014. 75.702,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Rekonstrukcija i izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda sa Autoceste A1 na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenje vodotoka koji prolazi kroz trup Autoceste na lokalitetu Kula Banjer Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 10.11.2014. 131.371,13 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja autoceste u skladu sa važećim propisima Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 24.12.2014. 2.026.920,72 SG 01/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Usluge osiguranja obuhvataju: Kolektivno osiguranje radnika, osiguranje motornih vozila i osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 30.1.2015. 266.024,30 SG 10/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Implementacija platforme za nadzor uređaja i sigurnosti IT sistema. Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 12.2.2015. 198.550,00 SG 15/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM. Otvoreni UniCredit Banka d.d., Intesa Sanpaolo banka d.d., Sparkasse Bank d.d., NLB Banka d.d., UNION BANKA d.d. Mostar, Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo 13.3.2015. 1.700.000,00 SG 26/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje sistema nadzora i upravljanja autoceste Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2015. 12.585.000,00 SG 28/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Dodatne usluge: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pregovarački SECURITAS AGENCIJA ZA ZAŠTITUd.o.o., Društvo za promet i usluge Condor d.o.o., FLEK d.o.o. Sarajevo, Zenica, Brčko 20.3.2015. 34.408,80 SG 28/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka naftnih derivata Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.3.2015. 51.350,00 SG 28/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka bankarske oprme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine Otvoreni Primat d.o.o. Sarajevo 23.4.2015. 110.298,00 SG 37/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kontrolna mjerenja i praćenje pomjeranja na uočenom oštećenju kolovozne konstrukcije na dionici Lašva-Kakanj km 9+200 i izrada projekta sanacije Pregovarački GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 23.4.2015. 90.800,05 SG 41/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Oglašavanje na web portalu Klix.ba Pregovarački INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 29.4.2015. 11.958,24 SG 41/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje Iveco vozila Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 18.5.2015. 18.692,00 SG 43/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka naftnih derivata i ostalih pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.4.2015. 500.312,42 SG 43/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo Pregovarački RSG d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2015. 10.513,08 SG 45/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima na izgrađenim dionicama autoceste Zenica jug-Tarčin i dionica autoceste Bijača-Zvirovići Otvoreni TIMING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla 26.5.2015. 40.794,00 SG 47/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Radovi na zamjeni dilatacionih naprava na mostovima autoceste A1, dionica Visoko- Sarajevo sjever Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 3.6.2015. 527.677,63 SG 47/15