Granična policija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 23: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Sarajevo Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 9.7.2012. 12.949,78 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 24: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Bijeljina Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 27.7.2012. 30.666,66 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 25: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Gradiška Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 26: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Velika Kladuša Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.8.2012. 12.041,10 Službeni glasnik BiH 72/12
Granična policija BiH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Čapljina Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.8.2012. 123.971,45 Službeni glasnik BiH 72/12
Granična policija BiH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Neum Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.8.2012. 78.904,56 Službeni glasnik BiH 72/12
Granična policija BiH Lot 17: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Zvornik prema količinama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 3.9.2012. 170.879,25 Službeni glasnik BiH 74/12
Granična policija BiH Nabavka Olovnih akumolatora i redovne opreme za vozila za potrebe Granične policije BiH Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 14.9.2012. 22.422,50 Službeni glasnik BiH 77/12
Granična policija BiH Lot 19: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Bihać Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.8.2012. 64.811,75 Službeni glasnik BiH 77/12
Granična policija BiH Lot 4: Nabavka košulja prema opisu datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 21.9.2012. 86.150,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Granična policija BiH Lot 5: Kačket Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 9.10.2012. 29.029,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Granična policija BiH Lot 5: Digitalni fotografski aparati Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 24.10.2012. 2.078,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Granična policija BiH Lot 6: Pantalone Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 30.10.2012. 167.110,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Granična policija BiH Lot 1: Digitalni fotografski aparati Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 7.11.2012. 87.430,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Granična policija BiH Storage sa pratećim softNJerom Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 127.874,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Granična policija BiH Lot 6: Dodatni dijelovi uniformi za JPK Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 2.11.2012. 13.360,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Granična policija BiH Lot 2: Predmet nabavke su crno-bijeli laserski printeri i mrežni printeri Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 13.11.2012. 5.695,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Granična policija BiH Lot 1: Kratke jakne, prema tehničkom opisu datom u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 28.11.2012. 314.097,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Granična policija BiH Lot 2:Gojzerice poluduboke Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 28.11.2012. 39.200,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Granična policija BiH Lot 2: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Mostar Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 19.11.2012. 12.094,89 Službeni glasnik BiH 98/12
Granična policija BiH Lot 1: Kombi vozilo Otvoreni AUTO KUĆA BUBA Vitez 3.12.2012. 711.060,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Granična policija BiH Lot 3: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji B. Grahovo prema količinama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Zabrišće & BM d.o.o. Livno Livno 3.12.2012. 106.018,50 Službeni glasnik BiH 102/12
Granična policija BiH Lot 3: Putničko vozilo snage min 77 kw Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 17.12.2012. 51.280,34 Službeni glasnik BiH 105/12
Granična policija BiH Nabavka usluga servisiranja vozila za potrebe Granične policije BiH Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 31.12.2012. 1.791.676,78 Službeni glasnik BiH 3/13