JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zbrinjavanje opasnog otpada nastalog u Termoelektrani Kakanj sa povremenim angažovanjem Izvršioca usluge po očekivanim količinama nastalog opasnog otpada Pregovarački DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 29.11.2011. 13.318,25 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dodatni poslovi zbog obezbjeđivanja procesa proizvodnje jer fond sati po godišnjem ugovoru broj: 76-TK/11 nije bio dovoljan za proces proizvodnje jer se radi o poslovima eksploatacije i održavanja čišćenja postrojenja Pregovarački Innel Plus d.o.o. Kakanj 24.12.2011. 40.817,40 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Muljne pumpe, hidranti nadzemni NH, ormarići hidrantski za nadzemne hidrante (samostojeći) i hidranti podzemni Otvoreni FINANC d.o.o. Mostar 30.12.2011. 18.910,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi VT Bypass parnih ventila -vretena regulacionog ventila, vretena BZ ventila, vreteno RV4 Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 14.12.2011. 69.712,16 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Na kracerima koji služe za gašenje šljake koja dolazi iz kotla potrebno izvršiti oblaganje podova korita sa keramičkim pločicama sa posebnim tehničkim karakteristikama (oksidna keramika sa visokim sadržajem 95% otporna na habanje i hemijske uticaje, čvrstoće na savijanje 280 N/m2, podnošenja temperature 1400 stepeni C, dimenzija 70x70x30 i 140x70x30 Pregovarački ENKER d.d. Tešanj 5.12.2011. 37.715,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena izolacije na desnoj bočnoj strani kotla, zamjena izolacije na cijevnim prodorima parovoda Bifluksa kroz oplatu kotla.Popravka izolacije na izlaznim komorama međupregrijača dva, izolaterski radovi u strojarnici, radovi na novoj izolaciji i popravka izolacije na ostalim dijelovima kotla Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 27.12.2011. 23.770,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radni stolovi,kasete, računarski stolovi, konferencijski stol, vješalice, klub stolovi, fotelje, ormari za garderobu-metalni, klupe,konferencijske stolice bez i sa rukonaslonom, ormari za lične stvari, korpe za smeće radne ploče, šporet ugradbeni sa pločom, viseći elementi itd. Otvoreni DSM-Trade d.o.o. Kakanj 9.1.2012. 34.381,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija napajanja glavnog razdjelnika rasvjete, utičnica i nužne rasvjete na bloku 6 Otvoreni Rudstroj d.d. Kakanj Kakanj 30.12.2011. 16.748,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Održavanje čistoće postrojenja zbog održavanja pune pogonske spremnosti postrojenja jer se vrše redovna čišćenja od uglja, ugljene prašine, pepela, šljake i drugih nečistoća koje mogu ugroziti pogonsku spremnost i ispravnost postrojenja Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 26.12.2011. 36.630,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Signalizatori nivoa, elektromagnetni ventili, pneumatski pogoni,pripremne grupe za zrak, pretvarači signala, izlazni relejni modul i solid state remote power control Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 26.1.2012. 18.121,64 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izraditi investiciono-tehničku dokumentaciju rušenja zaštitnog mosta iznad pruge i radove na rušenju zaštitnog mosta iznad pruge u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni Konzorcij FORMA d.o.o. Zenica, ORMAN d.o.o. Kiseljak Zenica 30.1.2012. 16.200,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Montirati skelu u bunkerima uglja, izvršiti čišćenje metalnih površina od naslaga i korozije, pjeskarenje kompletne metalne površine, nanošenje dvokomponentnog premaza (radovi će se izvoditi na 8 bunkera) Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 27.1.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi za frekvetni pretvarač frekventnog pretvarača tipa ABB Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2012. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija krova iznad strojarnice bloka 6, radovi na skidanju postojeće hidroizolacije a zatim zaštita krova u dva dijela Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.2.2012. 124.407,62 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj DISOMAT B plus, DKK spojna kutija, mjerne ćelije senzor, VKK,spojna kutija, INTECONT opus i plus terminal mjerači brzine, konverterigalvanski izolatori signala prema tehničkoj specifikaciji i ponudi br. 553/11 od 02.12.2011. godine Pregovarački EMOS-LEAN d.o.o. Mostar 2.2.2012. 42.324,50 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rješavanje problema buke, mjerenja i izrada karte buke, izrada karte depozicije prašine, izrada karte vibracija, akcijski planovi i projektovanje Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.2.2012. 68.880,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Klipovi za kalorimetar IKA WERKE, kontolni ventili za kisik 3/2,dihtunzi, O-ringovi za kalorimetar C 5000 CONTROL IKA WERKE, kvarcni lončići C4, aqua-pro za kalorimetre, konac za paljenje, cel štof za brisanje, benzoeva kiselina, filter vreće za mlin, holenderi i pregled i servisiranje laboratorijskog uređaja za određivanje kalorične vrijednosti goriva Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.2.2012. 15.076,30 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nadogradnja softwera za automatsko praćenje zaliha tečnih goriva uz isporuku i ugradnju opreme Pregovarački EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.2.2012. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zidarsko-šamoterski radovi odnosno montaža i demontaža ozida Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 15.2.2012. 79.560,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radovi na čišćenju postrojenja VOŠIP-a i TE Kakanj Pregovarački Innel Plus d.o.o. Kakanj 20.2.2012. 9.906,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka univerzalnog tokarskog stroja u Podružnici TE Kakanj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.2.2012. 27.393,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Održavanje buldozera CATERPILLAR D8R (motor, elektroinstalacije, hodni dio, radni uređaj, klima uređaj i ispitivanje specijalističkim alatima) Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija starog sistema za gašenje požara vodom na trafou bloka 5, 137,5MVA sa novim modernijim sistemom uz osiguranje potpuno nove automatike aktiviranja i upravljanja Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 49.842,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Optički splicer Fitel S123 sa poravnanjem vlakna po primarnoj zaštiti jezgra ili ekvivalent - 1 komplet, OTDR 33-960-3 IDEAL Quad OTDR Kit sa predfiberom 50/125 i 9/125 um, 500 mu koferu i opremom ili ekvivalent - 1 komplet i pribor i alat Otvoreni FIBERNET BH d.o.o. Zenica 27.2.2012. 27.950,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Bešavna cijev fi 31,8 x 6,3 x 5000-7000 (materijal 10CrMo910), DIN 17175 Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 28.2.2012. 19.370,00 Službeni glasnik BiH 19/12