Opština Prozor-Rama

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Prozor-Rama Lot 16- Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 god. u općini Prozor-Rama Otvoreni M-MILD d.o.o. Prozor 8.9.2015. 29.907,50 SG 81/15
Opština Prozor-Rama Lot 17- Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 god. u općini Prozor-Rama Otvoreni M-MILD d.o.o. Prozor 8.9.2015. 11.964,75 SG 81/15
Opština Prozor-Rama Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 8.10.2015. 198.315,82 SG 82/15
Opština Prozor-Rama Asfaltiranje lokalnih cesta: R418 - Matkovići i Jaklići (sala) - Rumboci (Franjići) I faza Otvoreni LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno Livno 12.10.2015. 466.139,79 SG 84/15
Opština Prozor-Rama Asfaltiranje lokalne ceste: Gračanica-Klek (u općini Prozor-Rama) Otvoreni BABIĆ d.o.o. Jablanica 4.11.2015. 134.200,38 SG 87/15
Opština Prozor-Rama Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice u gradu Prozoru Otvoreni ĐOGIĆ d.o.o. Prozor 12.11.2015. 163.417,69 SG 87/15
Opština Prozor-Rama Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže u Prozoru I i II faza Pregovarački PUTOVI d.o.o. Grude 9.11.2015. 732.438,00 SG 91/15