KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2 - Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama - JNRGR 02/2015 Otvoreni MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 12.6.2015. 411.225,00 SG 53/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga servisiranja i kalibracije mjernih uređaja za skeniranje temperaturnih sondi i kalibracije PST 400C uređaja za ispitivanje elektronskih računskih jedinica Pregovarački MICOM BH d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.12.2015. 131.00,00 SG 99/15