JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna Nabavka roba - Proizvodi od gume Otvoreni VULKAN d.o.o. Tuzla 18.7.2011. 137.076,03 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont rezne ručice kombajna EDW-150-2L kat. broj S130064 x/a Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 16.8.2011. 39.180,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna Nabavka roba-Rezervni dijelovi za SCHARF Pregovarački Industria promet LLC Sjedinjene Američke Države 9.8.2011. 65.567,83 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Adijabatski kalorimetar C 5000 sa internim hladnjakom, i dodatnom pratećom opremom Otvoreni PHILLIPS International Trading CO d.o.o. Beograd 1.9.2011. 81.809,25 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Čelični limovi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 24.8.2011. 700.288,24 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna Nabavka roba - Rudničko oblo drvo - četinari Otvoreni BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 10.10.2011. 81.186,30 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Opravka univerzalne rezne ručice kombajna EDW-150-2L broj S 130064 x/a (L+D) Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 1.10.2011. 38.823,23 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Čelične cijevi za valjke Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 5.10.2011. 254.590,80 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 121.935,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Zaptivni elementi za čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 29.770,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Sučevi za valjke Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 1.10.2011. 168.332,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Okrugli i kvadratni čelici za valjke Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 1.10.2011. 184.827,90 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Usluge izvođenja zemljanih radova na izradi platoa za prevođenje Šikuljačke rijeke obodom sjeverne završne kosine na Rudniku Šikulje Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 15.9.2011. 3.299.400,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tehnički plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 130.389,48 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tehnički plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 130.389,48 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Crpna oprema za odvodnjavanje Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 1.11.2011. 59.382,18 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rad bagera gusjeničara VK = 2 m3 (do 250.000,00 KM) Pregovarački REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 26.10.2011. 120,00 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Rezervni dijelovi za reduktore bagera KU-300 Otvoreni TT-IŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 18.11.2011. 140.825,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rezervni dijelovi za reduktore bagera SRS (H) 401 i odlagača A2Rs-B6700.55 Otvoreni TT-IŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 18.11.2011. 86.610,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rezervni dijelovi za reduktore bagera SRs-220 br.1 Otvoreni TT-IŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 18.11.2011. 164.194,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Ležajevi i sigurnosni prstenovi Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2011. 284.440,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Izgradnja i ugradnja crpne opreme i sanacija na bunarima Otvoreni Geoprojekt d.o.o. Tuzla 2.12.2011. 88.344,36 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Preventivni periodični ljekarski pregledi zaposlenika Rudnika Šikulje u Lukavcu Otvoreni Dom zdravlja Lukavac Lukavac 24.11.2011. 38.500,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Preventivni periodični ljekarski pregledi zaposlenika Rudnika Dubrave u Dubravama Otvoreni Dom zdravlja Živinice Živinice 24.11.2011. 9.999,60 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Okrugli i šestougaoni čelici prema tehničkoj specifikaciji Pregovarački EN-UNION d.o.o. Tuzla 3.12.2011. 168.834,34 Službeni glasnik BiH 98/11