MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka namirnica prehrambene robe za ishranu radnika: Prerađevine voća i povrća Otvoreni DRINA -PROMET d.o.o. Zvornik 17.5.2011. 60.870,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka bezalkoholnih pića za potrebe Službe ishrane radnika Otvoreni Spektar drink d.o.o. Bijeljina 17.5.2011. 162.000,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka namirnica prehrambene robe za ishranu radnika: Svježe voće i povrće Otvoreni PZS Agrosemberija Bijeljina 17.5.2011. 203.930,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u RiTE Ugljevik Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 17.5.2011. 146.567,37 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka grajferskog uređaja za montažu i demontažu damperskih guma 33-51 Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.5.2011. 49.485,98 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Usluga angažovanja radne snage na održavanju cijevnog sistema kotla Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 31.5.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju mlinskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 31.5.2011. 114.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju mašinske opreme, kotlovskog postrojenja i pomoćnih objekata Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 31.5.2011. 345.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju opreme mašinske sale i pomoćnih objekata Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 27.5.2011. 342.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Isporuka pitke vode za potrebe RiTE Ugljevik u 2011/2012. godini Pregovarački KOMPRED a.d. Ugljevik 26.5.2011. 390.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge uvođenja standarda OHSAS 18001:2007 Zaštita i bezbjednost na radu Pregovarački Q-EXPERT INTERNATIONAL DOO Beograd, Srbija 30.5.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 7.6.2011. 41.751,10 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge angažovanja pomoćne radne snage na održavanju čistoće postrojenja 45000 norma sati Otvoreni Bors-preporod d.o.o. Ugljevik 8.6.2011. 222.750,00 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka alkoholnih pića Otvoreni MARINKOVIĆ COMMERCE d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2011. 32.940,00 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica Pregovarački JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Sarajevo 27.5.2011. 1.292.520,00 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za transportere Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 17.6.2011. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrauličnog bagera sa kašikom 6,5-7,5 m3 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 23.6.2011. 2.199.685,69 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka radnih odijela za potrebe preduzeća Otvoreni BTC d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 169.650,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka grudnjaka, bundi i futrovanih pantalona za potrebe preduzeća Otvoreni 6. NOVEMBAR d.o.o. Zvornik 29.6.2011. 43.898,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka rukavica za potrebe preduzeća Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.6.2011. 33.949,90 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7: Nabavka paste, peškira, antifona i respiratora za potrebe preduzeća Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.6.2011. 32.566,60 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih pregleda vozila Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 30.6.2011. 97.954,49 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka TA peći 3 kW i TA peći 4 kW Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 2.688,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka presa za montiranje guma Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 18.800,00 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka komunalnih kontejnera za sakupljanje otpada Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 1.7.2011. 11.270,00 Službeni glasnik BiH 55/11