MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 302: Ciklosporin kapi 100mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 2.898,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 371: Aminofilin inj.250mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 6.784,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 375: Bromheksidin hidrohlorid oralne kapi 2mg/ml 30ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 482,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 376: Bromheksidin hidrohlorid inj. 4 mg/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 1.116,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 377: Bromheksidin hidrohlorid tabl. 8mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Glukoza 5% otopina 500ml (staklena boca) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.11.2012. 121.920,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Glukoza 10% otopina 500ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.11.2012. 54.920,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Ringerova otopina+Laktat otopina 500ml (staklena boca) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.11.2012. 113.200,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Glukoza+Natrij klorid otopina 50+9g/1000ml 500ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.11.2012. 231.300,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Natrij klorid 0,9% otopina (staklena boca) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.11.2012. 445.370,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 2: Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.10.2012. 1.157,67 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 7: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija, sistemski anti-infektivi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.10.2012. 5.561,54 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 8: Lijekovi koji djeluju na koštano - mišićni sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.10.2012. 564,62 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 9: Lijekovi koji djeluju na nervni sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.10.2012. 151.719,69 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 10: Lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima - antiparazitici, insekticidi i repelenti Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.10.2012. 28,97 Službeni glasnik BiH 98/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nefrotropna, nisokomolarna rentgenska kontrastna sredstva rastvorljiva u vodi - JOPROMID Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.1.2013. 81.950,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Paramagnetna kontrastna sredstva - Gadopentetična kiselina Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.1.2013. 98.660,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Paramagnetna kontrastna sredstva - Gadobutrol Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.1.2013. 32.485,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Mikofenolična kiselina Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.2.2013. 123.076,92 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Lamivudin Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.2.2013. 105.341,88 Službeni glasnik BiH 18/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2013. 31.997,97 Službeni glasnik BiH 22/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2013. 15.027,09 Službeni glasnik BiH 22/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2013. 3.029,40 Službeni glasnik BiH 22/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2013. 8.613,24 Službeni glasnik BiH 22/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 7: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2013. 14.947,09 Službeni glasnik BiH 22/13

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11