MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Klopidogrel tabl. 75mg. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 21.052,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Dipiridamol tabl. 75mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 21,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Fondaparin natrij inj. 2,5mg/0,5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.789,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Fondaparin natrij inj. 7,5mg/0,6ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 5.346,60 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Humani fibrinogen, humani trombin ,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm2 1 medicinska spužva 9,5cmx 4,8cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 46.933,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Humani fibrinogen, humani trombin ,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm2 2 medicinska spužva 4,8cmx 4,8cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 103.254,40 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Humani fibrinogen, humani trombin ,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm2 1 medicinska spužva 3,0cmx 2,5cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 36.045,20 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIIa, eptakog alfa aktivirani, prašak i rastvor za injekcije 1mg (50k.i.j.) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 12.420,40 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIIa, eptakog alfa aktivirani, prašak i rastvor za injekcije 2mg (100k.i.j) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 24.840,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Fero fumarat kaps. 350mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.616,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Feri oksid polimaltoza kompleks tabl. 100mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 687,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Feri (III)-proteinsukcinilat oralna susp.800mg/15ml,150ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 104,08 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Dekstriferon inj.100mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.652,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52: Feri oksid saharat inj. 100mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 103.250,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53: Cijanokobalamin inj. 0,5mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 692,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Sorbitol, manitol rastvor za irigaciju mokraćne bešike (27+5,4)g/1000ml 5000ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 9.337,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 39: Tramadol amp 50 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.426,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 47: Dexametason amp Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.192,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 50: Urapidil amp za I.V. Primjenu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.025,10 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 61: Salbutamol inhaler Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 215,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 72: Flufenazin amp Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 16.006,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH LOT 78: Haloperidol amp Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 20.372,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: OPV -oralna polio virusna vakcina (zivo, oralno cjepivo protiv dječije paralize) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 49.200,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Pneumokokno konjugirano cjepivo za mlađe od 2 godine Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 23.469,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH NovoSeven (Faktor koagulacije FVII a - Eptacog alfa-aktivirani), 2 mg Pregovarački MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.9.2012. 505.648,00 Službeni glasnik BiH 72/12