UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Vankomicin inj.500mg Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 29.4.2013. 2.778,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Kolistin inj. 1 M.I.J. Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 29.4.2013. 5.300,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.6.2013. 25.835,11 Službeni glasnik BiH 49/13
Dom zdravlja Živinice Lot 2: Nabavka lijekova (ampuliranih i za oftalmološi kabinet) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.7.2013. 49.905,70 Službeni glasnik BiH 59/13
Dom zdravlja Živinice Lot 4: Nabavka lijekova (ampuliranih i za oftalmološi kabinet) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.7.2013. 4.406,05 Službeni glasnik BiH 59/13
Dom zdravlja Živinice Lot 5: Nabavka lijekova (ampuliranih i za oftalmološi kabinet) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.7.2013. 1.519,25 Službeni glasnik BiH 59/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Vorikonazol amp. a 200mg; Vorikonazol tbl. a 200mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 21.8.2013. 21.723,55 Službeni glasnik BiH 69/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Reagensi i potrošni materijal za detekciju prisutnosti Mycobacterium tuberculosis Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 21.8.2013. 150.568,80 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Kalcij-glukonat+saharat inj. 940mg+50mg)/10m I .V i I.M. Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 28.8.2013. 9.800,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Alprostadil inj.0,5mg/ml Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 28.8.2013. 6.553,60 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Verapamil inj. 5mg/2ml Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 28.8.2013. 650,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Enoksaparin Amp.0,4 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.10.2013. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Enoksaparin Amp.0,6 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.10.2013. 33.775,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Enoksaparin Amp.0,8 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.10.2013. 13.848,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Dalteparin 10.000 I.J./ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.9.2013. 221.100,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Metotreksat, inj. 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.10.2013. 2.005,13 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Sunitinib, kaps. 12.5 mg, 25 mg i 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.10.2013. 828.747,86 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Etopozid inj. 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 103.038,46 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17: Epirubicin inj. 10 mg i 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 130.697,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18: Idarubicin inj. 5 mg i 10 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 156.427,17 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23: Oxaliplatin inj./koncentrat za rastvor za inf. 50 mg i 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 51.424,10 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24: Estramustin kaps. 140 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 26.555,55 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 32: Eksemestan tbl 25 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 16.8.2013. 598.290,59 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55: Citarabin inj. 1 g i 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.9.2013. 32.993,16 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 57: Daunorubicin inj. 20 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.9.2013. 9.086,32 Službeni glasnik BiH 95/13