ASA PSS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke škoda RC Sarajevo (vozila van garantnog roka) Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 76.202,60 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke škoda RC Sarajevo (vozila koja su u garantnom roku) Pregovarački ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.3.2015. 6.390,98 SG 32/15
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1 - 3 komada putničkih automobila Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2015. 72.453,85 SG 47/15