Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 34: NaCl - fiziološka otopina boca 500 ml 0,9% Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 8.259,30 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 35: NaCl - fiziološka otopina boca 250 ml 0,9% Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 8.075,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 37: Ringer Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 1.658,80 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 44: Bacitracin+neomicin sprej Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 706,35 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 46: Sulfadiazin srebro krema Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 358,05 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 48: Etamsilat amp Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 164,70 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 54: Metilprednizolon amp 40mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 13.056,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 65: Diazepam amp Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 1.235,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 73: Benzilpenicilin + prokain benzilpenicilin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 10.148,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH LOT 82: Tobramicin sol za oči Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 153,30 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH LOT 83: Tobramicin mast za oči Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 172,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH LOT 87: Glukoza 5% boca 250ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 4.750,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH LOT 93: Trospij amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 84,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.7.2012. 175.983,24 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.7.2012. 247.611,88 Službeni glasnik BiH 64/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Ondansetron tbl i amp Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 29.9.2012. 12.117,49 Službeni glasnik BiH 83/12
Klinički centar Banja Luka Lot 15: Nabavka Tripan Blue 1 mg/1 ml sterilnog rastvora za bojenje prednje kapsule sočiva, 0,5 ml u ampuli, u sterilnom pakovanju i originalnoj pojedinačnoj kartonskoj kutiji Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.10.2012. 33.393,97 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Otopine hidroksietil škroba Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 8.11.2012. 168.480,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Otopine aminokiselina Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 8.11.2012. 292.475,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Propafenon amp za I.V. Davanje Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.11.2012. 28,20 Službeni glasnik BiH 94/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Ondansetron tbl. a 4 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.12.2012. 1.672,02 Službeni glasnik BiH 105/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Hlorambucil tbl. a 2 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.12.2012. 14.387,69 Službeni glasnik BiH 105/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Pamidronat dinatrium amp. a 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.12.2012. 33.621,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Botulinski toksin tipa A Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.2.2013. 37.635,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2013. 691.282,05 Službeni glasnik BiH 22/13

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11