NESTRO PETROL a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Nabavka goriva - Šumska uprava Petrovo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Nabavka goriva - Šumska uprava Derventa Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 20: Nabavka goriva - ŠG Zelengora Kalinovik Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 23: Nabavka goriva - ŠG Vrbanja Kotor Varoš Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Nabavka goriva - ŠG Majevica Lopare Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 26: Nabavka goriva - ŠG Botin Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 27: Nabavka goriva - Šumska uprava Gacko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 28: Nabavka goriva - ŠG Jahorina Pale Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 32: Nabavka goriva - Šumska uprava Oštra Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 33: Nabavka goriva - Šumska uprava Kostajnica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 35: Nabavka goriva - ŠG Sjemeć Rogatica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 36: Nabavka goriva - ŠG Romanija Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 37: Nabavka goriva - ŠG Drina Srebrenica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 38: Nabavka goriva - Šumska uprava Bratunac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 39: Nabavka goriva - ŠG Maglić Foča Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 40: Nabavka goriva - ŠG Borja Teslić Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 41: Nabavka goriva - ŠG Visočnik Han Pijesak Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 42: Nabavka goriva - ŠG Vučevica Čajniče Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 45: Nabavka goriva - Centar za sjem. ras. proizv. Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 47: Nabavka goriva - RJ Stanovi Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 48: Nabavka goriva - RJ Stupine Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 49: Nabavka goriva - RJ Bišina Šekovići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 51: Nabavka goriva - Centar za gazdov. kršom Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 52: Nabavka goriva - Šumska uprava Bileća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.793,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 53: Nabavka goriva - Šumska uprava Ljubinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11