Godimerc d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 2 - Laptopi Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.7.2015. 8.394,00 SG 64/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka računara, računarske i srodne opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.7.2015. 44.781,00 SG 66/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2015. 67.868,09 SG 79/15