HOLDINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Nabavka motornog goriva za područje općine Zenica Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka naftnih derivata i ostalih pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.4.2015. 500.312,42 SG 43/15