HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 80: Levodopa+Benzerazid tabl. (100+25mg) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 52,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 135: Midazolam tabl. 15mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 3.240,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.4.2012. 745,98 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.4.2012. 52.312,82 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.4.2012. 6.700,86 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Herceptin (Trastuzumab), prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg, 1 bočica Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 12.6.2012. 2.877.777,77 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Reviparin inj. 1750 I.J/0,25ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 244.080,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Reviparin inj. 3436 I.J/0,6ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 94.800,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Reviparin inj 5135 I.J./0,6ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 3.700,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Dalteparin inj. 2500I.J./0,2ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 300,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Dalteparin inj. 5000I.J./0,2ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 8.352,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Iloprost inj. 20?g/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 81.120,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Dipiridamol/acetilsalicilna kiselina kaps. 200/25mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 106,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Alteplase inj 50mg/50ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 279.360,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Vitamin K1, Fitomenadion inj. 10 mg/ml a 0,2ml pedijatrijski i.m. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 3.120,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Metotreksat Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 6.632,47 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Leuprorelin Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 239.933,41 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Etopozid Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 19.198,71 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Etopozid Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 177.676,06 Službeni glasnik BiH 64/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Sorefenib Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.7.2012. 479.934,35 Službeni glasnik BiH 64/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijeka Actemra Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.9.2012. 290.982,56 Službeni glasnik BiH 77/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 1: Ostatak kompatibilne opreme za sale Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 9.7.2012. 14.314.320,63 Službeni glasnik BiH 79/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Esmeprazol inj.40mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 361.900,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56: Kalcitriol kaps. 0,25?g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 1.410,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Kalcitriol kaps. 0,5?g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 190,00 Službeni glasnik BiH 90/12