INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Acetilsalicilna kiselina tabl. 100mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 239,50 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Streptokinaza inj. 1.500.000 I.J. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 181.890,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Etamsilat inj. 250mg/2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 10.917,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Etamsilat tabl. 250mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 1.460,20 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Diclofenac amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 1.250,68 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 36: Ranitidin amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 1.435,80 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 38: Tramadol amp 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 2.683,14 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 71: Gentamicin amp 80 mg/2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 3.036,31 Službeni glasnik BiH 50/12
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 1.232,13 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 62.800,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 62.943,58 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 67.767,52 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 17: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 284.820,51 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 18: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 147.856,41 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 19: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 177.433,16 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 166.343,58 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 38: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 207.929,05 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 48: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 37.025,98 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 54: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 147.860,51 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 74: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 269.107,29 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 80: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.8.2012. 156.992,58 Službeni glasnik BiH 70/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Leuprorelin amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.10.2012. 39.716,83 Službeni glasnik BiH 83/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Metformin tabl. 500mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 2.020,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Vitamin B kompleks granule a 70g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 318,84 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63: Vitamin B kompleks inj. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 14.6.2012. 2.631,36 Službeni glasnik BiH 90/12