EURO DAM JAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 5.982,00 SG 99/15
Ured premijera TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 14.829,69 SG 99/15
Ured Vlade TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.597,96 SG 99/15
Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.532,50 SG 99/15
Komisija za koncesije TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 2.392,00 SG 99/15
Pedagoški Zavod TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 3.676,94 SG 99/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 450,00 SG 99/15
JU Mješovita srednja škola Gračanica Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 915,08 SG 99/15
JU Osnovna škola Sapna Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.145,30 SG 99/15
JU Mješovita srednja škola Srebrenik Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.470,08 SG 99/15
JU Mješovita elektromašinska škola Lukavac Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 7.508,93 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 8.817,41 SG 99/15
Tužilaštvo TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 31.067,41 SG 99/15
Općinski sud Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 16.325,39 SG 99/15
Općinski sud u Živinicama Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 6.093,79 SG 99/15
Općinski sud Gradačac Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 11.773,14 SG 99/15
Općinski sud u Kalesiji Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 6.336,53 SG 99/15
Općinski sud u Gračanici Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 11.377,49 SG 99/15
Općinski sud Banovići Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.563,81 SG 99/15
Općinski sud Lukavac Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 912,51 SG 99/15